Piotr Trusik – Puste Miejsca


25.06.2021 - 17.07.2021

Nową artystyczną przestrzeń na mapie Warszawy zainauguruje wystawa malarstwa Piotra Trusika. Na ścianach galerii SPOT W. zawisną obrazy z najnowszego cyklu artysty pt. „Puste Miejsca”.

Galeria SPOT W. będzie miejscem spotkań artystów, spotkań ze sztuką, a przede wszystkimspotkań z Wami: odbiorcami i kolekcjonerami sztuki. Temat wystawy „Puste Miejsca” nie został wybrany przypadkowo. Dla Piotra Trusika „obraz jest oknem, otwarciem wewnętrznego na zewnętrzne”. Chciałabym, aby moja galeria także stała się „oknem”, otwarciem wewnętrznego świata sztuki na ten zewnętrzny.
Anna Irena Brzezińska – założycielka SPOT W.

„Puste Miejsca'' – miejsca otwarte, miejsca wycięte, miejsca zasłonięte, ukazujące to, co istnieje poza obrazem, a co jest abstrakcyjne i konkretne zarazem. Konkretne tak, jak będąca za obrazem ściana, na którą obraz rzuca fizyczny cień i której percepcję zmienia w zależności od użytych kształtów i kolorów. Abstrakcyjne tak, jak nasze myśli i idee wyrywające się ze świata realnego ku temu, czego nie ma, ale co może być, ku nieobecnemu, niewyrażalnemu, co nie odbija, lecz kształtuje nasz obraz świata. Jeżeli obraz jest oknem, to okno jest otworem, otwarciem wewnętrznego na zewnętrzne, wypełnionego na niewypełnione. Jaki jest obraz naszego wewnętrznego świata? Czy zatarte wspomnienia rodzą się w naszej głowie na nowo jako coś ostatecznego?
Piotr Trusik

Piotr Trusik w swojej pracy twórczej eksperymentuje z mediami, materią i strukturą obrazu, pozostając w kontakcie z rzeczywistością. Konfrontuje wnętrze świata rozpoznawalnego z własnym widzeniem, wyobraźnią i fantazją. Sztuka jest jego pasją, która skłania do pogłębiania wyrazu i ciągłego tworzenia. W cyklu „Puste Miejsca” wyraźna jest praca artysty nad materią i strukturą. Jej efektem są dzieła malarskie, na których artysta pokazuje nam coś więcej, niż to, co dostrzegalne gołym okiem, pokazuje nam miejsca istniejące poza obrazem. Widzenie jest procesem głębszym od samego patrzenia, a sztuka, która nie jest wyłącznie efektem wizualnym, ale która daje możliwość przeżycia i oddziaływania na zmysły pozawzrokowe, jest sztuką cenioną. Różnice między obrazami, powstającymi wyłącznie na siatkówce naszego oka a tymi, które widzimy oczami wyobraźni, kojarzą nam się z „Teorią Widzenia” Władysława Strzemińskiego. „W procesie widzenia nie to jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz to, co człowiek uświadamia sobie ze swego widzenia” – twierdził najważniejszy polski artysta awangardowy. Władysław Strzemiński uważał, że dzięki analizie bodźców wzrokowych powstaje „świadomość wzrokowa”. Znaczenie ma tutaj również nasze indywidualne postrzeganie świata. Co nam pozwala patrzeć i odbierać sztukę? Także to, jakimi jesteśmy ludźmi. Piotr Trusik poprzez własną artystyczną percepcję wprowadza nas w swoje dzieła. Są one efektem widzenia artysty, a my możemy na nie patrzeć, rozszerzając odbiór jego sztuki o swoje własne sposoby widzenia. Artysta w całej swojej twórczości konsekwentnie i świadomie podąża obraną przez siebie ścieżką. Najnowszy cykl „Puste Miejsca” ma wspólny mianownik z wcześniejszymi cyklami artysty: „Portretem Pamięciowym”, “Aktami” czy “Wnętrzami”. Wszystkie nawiązują do obrazu powstającego w naszej pamięci i tego zmienianego przez wyobraźnię. W każdym z nich istnieje możliwość uchwycenia tego, co pozornie nieuchwytne.
Anna Irena Brzezińska

 

Piotr Trusik zajmuje się malarstwem, grafiką i projektowaniem. Z wyróżnieniem ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest pięciokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzykrotnym stypendystą Rektora ASP w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Jego prace były wystawiane m. in. w paryskim Luwrze, Nowym Jorku, San Diego czy Tokio. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Galeria SPOT W.

Stalowa 33

03-425 Warszawa

25.06.2021 - 17.07.2021

wernisaż

24.06.2021

17:00

Patronat medialny