Piotr Czajkowski - Wczoraj. Dziś. Jutro


20.01.2023 - 03.02.2023

Prezentowane na wystawie obrazy powstały jako zwieńczenie dziesięcioletniego cyklu "METRO", który stanowił przedmiot rozprawy habilitacyjnej artysty - absolwenta i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Oprócz ostatnich prac ekspozycja uwzględnia szereg dzieł pokazujących etapy dochodzenia do najwspółcześniejszych rozwiązań formalnych. 

Artysta buduje swoją własną malarsko-typograficzną przestrzeń. Porusza się w świecie z pogranicza sacrum i profanum. "Na początku było słowo" zdaje się mówić. Odosobniony w swej pracowni ciągle od nowa rozpoczyna proces tworzenia. Świat staje się ponownie. To świat metropolitalny, pępek Europy – Paryż. Artysta zapełnia obszar płótna nazwami stacji paryskiego metra. Przez wciągnięcie ich w wymiar dzieła plastycznego nazwy tracą zwyczajność, w zamian zyskują nową metaforyczno-poetycką jakość. Uwalniają w świadomości odbiorców łańcuchy emocjonalnych skojarzeń. Czajkowski dąży do klarownej, logicznej konstrukcji, która symbolicznie zobrazuje miasto, jawiące się jako palimpsest pisma i języka. Paryż przypomina w tym starożytny rękopis, z którego zdrapano poprzedni tekst. Widz wchodzi w rolę czytelnika rozszyfrowującego księgę, o której mówił Walter Benjamin, z jej mnogością i wielowątkowością treści nałożonych na siebie w biegu historii. We wcześniejszych obrazach Czajkowskiego figura palimpsestu jest nawet wyrazistsza. Teksty nakładają się na wytarte niczym mury miejskie powierzchnie. Gdzieniegdzie ujawniają się zagadkowe przedmioty, jak w wielokrotnie przemalowywanych dziełach street artu. Z czasem artysta porządkuje płótna regularnym rytmem pisma. Zachowuje chronologiczny porządek w rozmieszczeniu nazw stacji na płótnie. Niekiedy w ciągi pisma wkrada się błąd. Wówczas kratka z literą zostaje zamalowana neutralnym kolorem. Ciągi nazw tworzą napięcia, przywołują wspomnienia i marzenia. Stanowią współczesną metaforą drogi, podróży do własnego wnętrza. Artysta zaprasza do indywidualnego odczytania miasta, do przyjrzenia się jego tkance, do lektury śladów przeszłości, niuansów politycznych i topograficznych, ale również poprzez odniesienie mikroskali do skali makro – do głębszej analizy otaczającego świata. Katarzyna Haber, historyk sztuki 

Na wystawie znajdzie się kolejny obraz z cyklu ROADS, z numerem 4. To ważna informacja dla kolekcjonerów, bo pierwsze trzy obrazy ustanowiły kolejne rekordy sprzedaży prac artysty. Koncepcja tego cyklu osadzona jest po części na założeniach estetycznych cyklu „METRO”. Zaanektowałem istniejące w przestrzeni publicznej obiekty – tablice informacji drogowej – chcąc skonfrontować je z własną formułą malarską i rysunkową. W założonym przeze mnie procesie chciałem uzyskać nową, autonomiczną wizualnie jakość - wspomina artysta. „ROADS” to autentyczne zestawienie kolejności miast i wyrażonych odległości pomiędzy nimi. Poszczególne ,,tablice” funkcjonują w rzeczywistym wymiarze, zlokalizowane gdzieś w autostradowym pejzażu. Jest jeszcze jedna równoległa prawda i zarazem historia – występujące w cyklu „Roads” - miasta to często kierunki bądź cele moich studenckich wypraw. Historie wypraw w poszukiwaniu własnej legendy, która miała czekać gdzieś ,,tuż za rogiem”. Ich powodem zawsze była sztuka. Europejskie galerie, międzynarodowe targi sztuki, młoda głowa i swego rodzaju bojaźliwość projektowały liczne wyprawy po lepsze i nowe. Czas przynosił doświadczenie i weryfikował wcześniejsze wyobrażenia. Zawsze był entuzjazm i otwarta głowa. Wszystko jest po coś, a najważniejsza jest Droga, jak mawiał Kieślowski…

Piotr Czajkowski, rocznik 1973, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 1999 roku obronił rozszerzoną pracę dyplomową w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Tadeusza Śliwińskiego, Pracowni Projektowania Druku na Tkaninie prof. Marii Zielińskiej i Pracowni Rzeźby prof. Andrzeja Jocza. W roku 2020 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Przedmiotem jego rozprawy habilitacyjnej był cykl obrazów i rysunków „Metro”, który artysta rozpoczął w 2012 roku. Od 1999 roku pracuje jako wykładowca w Instytucie Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz łódzkiej ASP. Premierowa odsłona cyklu „Metro” odbyła się w Alliance Française w Łodzi w 2013 roku. Artysta swoje prace prezentował podczas licznych prestiżowych wystaw w kraju i za granicą, m.in. w Salon Des Beaux-Arts w Carrousel du Louvre w Paryżu oraz na wystawie Art Capital w Grand Palais – Salon des Artistes Indépendants i Salon Comparaisons w Paryżu. Brał też udział w ważnych dla świata sztuki wydarzeniach, takich jak Spectrum Miami / Art Basel, Dekumo Stuttgart czy Warszawskie Targi Sztuki. Prace Czajkowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA.

  

Wallspace Gallery
798 107 380

Foksal 15/1b

00-366 Warszawa

20.01.2023 - 03.02.2023

Patronat medialny