Paweł Sochacki – Inspiracje naturą


17.10.2020 - 30.10.2020

Moja wystawa to inspiracje światem wewnętrznym i otaczającym. Moje marzenia, fascynacje kolorem, odkrywanie i uzewnętrznianie przeróżnych odcieni i nasyceń. Rozkładanie akcentów.
Paweł Sochacki

Paweł Sochacki urodził się w 1963 roku. Zajmuje się malarstwem, ale także rzeźbą, ceramiką i tkaniną. Miał liczne wystawy w kraju i zagranicą. Najwięcej wystaw zorganizował w Warszawie i w Wielkiej Brytanii. Studia ukończył 1989 roku, dyplom z wyróżnieniem. Praca pedagogiczna, którą prowadzi w dziedzinie ceramiki i plastyki, została wyróżniona nagrodami burmistrza.

 

Galeria LUFCIK
(022) 827-76-88

ul. Mazowiecka 11a

00-052 Warszawa

17.10.2020 - 30.10.2020