Paweł Jasionowski. Struktura pejzażu


16.02.2020 - 29.02.2020

Moja  twórczości – w relacji z widzem,

dopełnia swej istoty,

w poszukiwaniu związków między linią

i kolorem, kiedy zespalają się w płaskiej

„przestrzeni” płótna.

W statyce plastycznej wizji – dynamicznego,

wielokulturowego świata – lustra mobilnej natury ludzkiej.

W impulsie myśli wydartej z obrazu,

zapamiętanej – między słowem i dźwiękiem.
Paweł Jasionowski

Galeria Domu Artysty Plastyka
22 827 76 88

ul. Mazowiecka 11a

00-052 Warszawa

16.02.2020 - 29.02.2020

wernisaż

15.02.2020

18:00