Otherworlds


28.09.2023 - 18.10.2023

Światy prezentowane na wystawie istnieją równolegle, ale poza granicami czasu. Przeszłość przenika się tu z teraźniejszością, a tym, co je łączy, jest miejsce - dawna śląska wieś Sandowitz, dzisiejsze Żędowice. Wokół niej nieustannie krąży kilka pokoleń rodziny artysty. Centrum tej orbity stanowi XIX-wieczny młyn, napędzany niegdyś wodą z Małej Panwi i skupiający wokół siebie społeczność dawnej wsi. Orłowska przywołuje to mityczne miejsce dzieciństwa, które od stu dwudziestu lat jest w posiadaniu jej rodziny.

Nowe prace Orłowskiej pokryte są charakterystycznym czerwonym barwnikiem. Pochodzi on z przenikających całą okolicę złóż żelaza - od pradziejów okolice Żędowic były obszarem hutniczym, bogatym w rudę darniową, z której wytapiano metal. Żelazo to pierwiastek, który umożliwił rozwój życia na Ziemi, jest bowiem jednym ze składników hemoglobiny, przenoszącej tlen we krwi. Orłowska barwi fotografie drukowane na tkaninach w żelaznej mazi, którą nasyca się leśny strumień w pobliżu jej domu. Tworzy w ten sposób nowe, wizualne jakości. Powstałe w ten sposób materiały tnie, rozdziera, zestawia, spiłowuje, zaplata, drapuje i po raz kolejny w swojej praktyce artystycznej przekształca fotograficzne medium.

Wystawa Anny Orłowskiej w ramach Warsaw Gallery Weekend jest kontynuacją jej dwukrotnej prezentacji dotyczącej śląskiej tożsamości w BWA Wrocław (Inne światy, 30.06 - 8.10.2023) oraz w zdesakralizowanym kościele w Szczytnicach.

kurator: Katarzyna Roj

Lokalizacja:

Willa Pniewskiego
Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego
 aleja Na Skarpie 27, 00-488 Warszawa

 

Gunia Nowik Gallery
516 044 272

Bracka 18

00-028 Warszawa

28.09.2023 - 18.10.2023

wernisaż

28.09.2023

11:00