Ośmiornica w ekstazie - Bogusław Bachorczyk


23.01.2020 - 08.03.2020

Wystawa "Ośmiornica w ekstazie" w Galerii Elektor w Mazowieckim Instytucie Kultury jest przeglądem działań Bogusława Bachorczyka z ostatnich pięciu lat, skupiających się na zacierających ontologiczne i taksonomiczne granice czułych współpracach i symbiozach pomiędzy tym co moje i twoje, artystyczne i naukowe, ożywione i nieożywione, roślinne i zwierzęce, ludzkie i nieludzkie.

Przeprowadzona wspólnie z innymi artystami i artystkami twórcza rewitalizacja ogródka na Czystej 15 w Krakowie. Sentymentalna podróż w literackie światy Jarosława Iwaszkiewicza gdzieś pomiędzy Stawiskiem a Willą Kadenówka w Rabce Zdroju. Badania nad relacjami ludzi i roślin oraz ich twórczym potencjale podczas rezydencji artystycznej w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce i wystawie Chlorofil Utracony w Galerii ABC w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad natręctwami darwinowskiej koncepcji doboru naturalnego i paradoksach odartej z irracjonalności religizacji nauki w ramach wystawy Ssaki w Pięknym Psie w Krakowie.

Bachorczyk w swoich pracach i działaniach stawia pytania, w których głównie chodzi mu o pozbawione agresji dekonstruowanie zastanej rzeczywistości. Czy w neoliberalnym społeczeństwie możliwa jest oparta na niekonkurencyjnych i niedochodowych zasadach współpraca odbywająca się poza kapitalistycznym porządkiem i zależnościami? Czy można wypracować inne rodzaje relacji? Na ile możliwa jest symbioza nauki ze sztuką i czy posunięcia artystyczne mogące spełniać Popperowskie kryteria naukowości mają sens? Na ile post-humanistyczna, fitoentuzjastyczna fetyszyzacja roślin nie jest przypadkiem kolejnym przejawem ich instrumentalizacji?

Wernisażowi wystawy będzie towarzyszyć koncert duetu Barbara Drazkov & Dominik Strycharski pt. "Plantae Carnivorae - rośliny owadożerne". Barbara Drazkov Drążkowska (fortepian preparowany) i Dominik Strycharski (elektronika, głos, flety proste) zaprezentują materiał z płyty, która zostanie wydana nakładem Bołt Records. Będzie opowiadać o roślinach mięso- i owadożernych. Ten wyjątkowy w dziejach ewolucji typ roślin posłużył jako swoista inspiracja dla muzyki Dominika i Barbary, w kontekście ich pracy nad kolorystyką i strukturą kompozycji oraz form otwartych – muzyka duetu jest w pewien sposób „biologiczna”.

(materiały prasowe)

Galeria Elektor - MIK
22 620 48 36

ul. Elektoralna 12

Warszawa

23.01.2020 - 08.03.2020

wernisaż

23.01.2020

18:00