Pomiędzy [w dobie Covid19] / Between [in the era of covid 19]


30.10.2020 - 27.11.2020

Artyści: Tomasz Bajer, Angelika Dolińska, Dominik Gralak, Justyna Lach, Patrycja Stanaszek

W wystawie bierze udział pięciu twórców młodego i średniego pokolenia, realizujących swoje dokonania techniką fotografii dokumentalnej, inscenizowanej, ale również w wideo i fotoinstalacji . Osią łączącą narrację wszystkich prac zaprezentowanych na wystawie jest fenomen wyodrębnienia lub wymuszonej alienacji, spowodowanej rygorami dyscypliny sanitarno-epidemiologicznej, ogłoszonymi w związku z pandemią.

Ten specyficzny stan zawężenia rzeczywistości z równoczesnym jego podziałem na to, co wewnętrzne i to, co zewnętrzne, mimo że zawsze był ludzkim doświadczeniem, to jednak do wiosny tego roku nie istniał jako dojmująca konieczność codziennej egzystencji. Ów stan to fenomen "pomiędzy"; pomiędzy światem, który bezpowrotnie przeminął, a światem zaledwie przewidywanym, z trudem wyobrażonym. Zjawisko to obrazują takie przedstawienia, jak na przykład sceny z katowickiej łazienki, mieszkania częstochowskiego nauczyciela plastyki czy ujęcia z ulicy w chasydzkiej dzielnicy w Bueno Aires.  

Kurator: Andrzej P. Bator

 

Galeria FOTO-GEN - Dolnośląskie Centrum Fotografii
71 344 78 40

pl. Bpa Nankiera 8

50-140 Wrocław

30.10.2020 - 27.11.2020