Odmienne postawy – cztery przestrzenie. Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii


01.07.2020 - 31.10.2020

Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie przygotowała wystawę ze zbiorów własnych „Odmienne postawy – cztery przestrzenie. Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii 72”. W ramach prezentacji udostępnionych zostało ponad 190 prac, które wyszły spod ręki 113 autorów. 

Od 19 czerwca 2020 można oglądać w Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie wystawę Odmienne postawy – cztery przestrzenie. Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii 72. Chełmskie zbiory sztuki powojennej – jedne z najbardziej znaczących w naszym muzealnictwie – liczą ponad 2500 obiektów sztuki polskiej i obcej, które wyszły spod ręki 350 autorów. Tym razem zdecydowano się na pokazanie prac twórców rodzimych. 192 utwory należące do 113 twórców zajęły parter oraz górną kondygnację budynku muzealnego przy ulicy Lubelskiej 55. Każda z wydzielonych przestrzeni wystawienniczych zyskała inny charakter. W części parterowej czekają na odbiorcę przykłady utworów definiujących figurację i metaforę (trzy sale w amfiladzie), tendencje o rysie taszystowskim oraz przykłady sztuki materii (obszerny hol wystawienniczy z malowniczo kształtującym się sklepieniem barokowego wnętrza). Górna kondygnacja – w części przestronnego korytarza – mieści obiekty należące do sztuki znaku, kodu i komunikatu, zaś w podsumowującej ten pokaz – imponującej swą kubaturą – sali wystawienniczej, wyeksponowane zostały dzieła z obszaru abstrakcji  geometrycznej. Ten ostatni nurt – najdobitniej określający chełmskie zbiory – reprezentowany jest przez koryfeuszy naszej awangardy o proweniencji konstruktywistycznej, z Henrykiem Stażewskim (1894–1988) na czele. Wystawa przedstawia prace z lat 1948–2017, których autorami są artyści urodzeni między 1894 a 1981 rokiem. Ich dzieła komunikują się ze sobą, prowadzą ponadczasowy i ponadpokoleniowy dialog, są dowodem na to, że idea miniona, może stać się zaczątkiem i  żywą inspiracją dla współczesnego postrzegania świata. Opowieść o życiu, emocjach, złożonych materiach, kaligraficznym zapisie myśli, uniwersalnych treściach tkwiących w rygorze geometrycznych form, przekazana została przy użyciu różnych technik: malarstwa, rzeźby, reliefu, form przestrzennych i asamblażu, rysunku, kolażu, grafiki warsztatowej. Wystawę budują dzieła wielkich mistrzów, których nazwiska brzmią wyjątkowo donośnie w dziejach polskiej – i nie tylko – sztuki powojennej. Pokaz ma charakter otwarty, można go będzie w pewnych partiach modyfikować i aranżować na nowo, dając szansę na jak najszerszą prezentację utworów z tego zasobnego – o wyjątkowych walorach artystycznych – zbioru sztuki współczesnej osadzonego w Chełmie. Jagoda Barczyńska

Galeria 72 - Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
82 565 26 93

Lubelska 55

22-100 Chełm

01.07.2020 - 31.10.2020