Nowy artysta Starego Pokolenia - JAN WYŻYKOWSKI


24.07.2020 - 30.08.2020

Urodzony w 1956 roku w Warszawie, gdzie już w latach młodzieńczych uczył się malarstwa w Liceum Plastycznym. Później rozpoczął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa i pracowni rzeźby. W 1981 uzyskał dyplomy w pracowni malarstwa Jana Tarasina i pracowni rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza.

W przypadającym na czas studiów i lata po ich ukończeniu wczesnym okresie swojej twórczości Wyżykowski zajmował się studiami strukturalistycznymi oraz teorią barw, które posłużyły mu do dalszych badań nad efektami wklęsłości i wypukłości w obrazie. Prace te owocowały czterema ważnymi wystawami :

1992 wystawa indywidualna w CSW - Zamek Ujazdowski,

1993 zbiorowa w CSW „Dokumenty II”,

1994 zbiorowa w ramach CSW w Bukareszcie,

1994 indywidualna w galerii „Studio” PKiN.

 

W latach 1995 - 2003,  jak sam mówi o swojej twórczość. „... niezadowolony z wyników, świadomie zrobiłem długą przerwę, zwolniłem tempo, ponadto postanowiłem, nie robić wystaw. W tym czasie głównie zajmowałem się: teorią kanału koloru w siatkówce oka, teorią malarstwa, pisaniem dramatów, nieco później wróciłem do performance.
W 2004 odkryłem też perspektywę zwrotną i bardzo praktyczny w tzw. model barw złamanych, dzięki któremu dowiedziałem się, jak postąpić względem struktury i nie tylko. W wielu przedsięwzięciach pomagał mi matematyk - śp. Cezary Suski. Pauza i przemyślenia bardzo pomogły i w krótkim czasie powstało kilkanaście cykli, niektóre po kilkadziesiąt obrazów. A przede wszystkim w 2010 jeszcze raz podjąłem młodzieńczy projekt (realizację struktur na podstawie studium z lat osiemdziesiątych) - Nowy Strukturalizm. 
Rok 2011, w którym zakończyłem pracę nad strukturami, uważam za przełomowy. Stopniowo uświadamiałem sobie ogromnie ważny dla mnie problem, że twórczość to nie jakieś odcinki w czasie i przestrzeni, że nie ma sensu sztuki dzielić na części, jest po prostu jedna wykładnia – to całe życie – Całość. Wybawieniem też jest istnienie czterech rozpoznanych kierunków, w których można działać i się spełniać, więc są to: realizm, figuracja, abstrakcja i strukturalizm. "
Od roku 2006 wrócił do uczestnictwa w wystawach co, zaowocowało pierwszymi sprzedażami aukcyjnymi, a jego najwyżej notowana sprzedaż aukcyjna wynosi 16 000 zł za pojedynczy obraz. Przez ten czas pracował także nad swoją powieścią pt. „Kula”, „Kompendium problemów malarskich”.- która ukazała się w 2016 roku.

Obrazy Jana Wyżykowskiego są niepowtarzalne, dzięki jego autorskiej technice oraz stworzonej przez malarza palecie barw tworzą harmoniczne kompozycje geometrycznokolorystyczne. Artysta używa 24 kolorów, a elementy w jego obrazach sięgają do kilku tysięcy szczegółów.  Dalej prowadzi badania nad formą i kolorem, tworzy kompozycje figuralne oraz przestrzenne, a najnowszy cykl obrazów Jezus-Bóg-Natura można obejrzeć na prezentowanej wystawie. 

Galeria na Freta
(022) 635 55 78

ul. Freta 25

00-227 Warszawa

24.07.2020 - 30.08.2020