NOWE SPOJRZENIE - Galeria Polskiej Sztuki Współczesnej


22.12.2019 - 22.12.2019

Nowa odsłona Galerii Stałej prezentuje wybór prac, które na przestrzeni ostatnich 20 lat zostały włączone do zbiorów Muzeum Narodowego Gdańsku. Autorami większości pokazanych dzieł są artyści i artystki debiutujący po 2000 roku. 

            Wystawa „Nowe spojrzenie” jest prezentacją najważniejszych zjawisk, kierunków oraz tendencji artystycznych w sztuce polskiej ostatnich dekad. Prace są eksponowane bez zachowania linearnego i chronologicznego podziału, ale koncentrują się wokół kluczowych kulturowych i społecznych dyskursów z uwzględnieniem ważnego aspektu historii Gdańska – związanego z ideą wolności i solidarności.

Korespondencja między realizacjami młodych i dojrzałych twórców oraz twórczyń ma na celu nie tylko ukazanie wieloaspektowego i interdyscyplinarnego obrazu sztuki, ale również zaakcentowanie rozumienia współczesności jako „przepracowania” i kontynuacji estetycznego i symbolicznego znaczenia sztuki poprzednich dekad. 

Narracja jest prowadzona wokół takich pojęć, jak: transformacja systemowa, wolność oraz zniewolenie, i stanowi krytyczny głos wobec przemocy, wszelkich mechanizmów nadużywania władzy, a także kontroli różnych sfer życia społeczeństwa. Jest to akcent otwierający pole do szerszej dyskusji nie tylko na temat opresyjnych systemów, ale również wyznaczający nową perspektywę dotyczącą funkcjonowania symboli religijnych i ikonografii chrześcijańskiej, tożsamości i ciała. Śmierć i przemijanie, czas i kruchość ludzkiego losu to kolejne obszary i wątki zaznaczone w prezentacji nowej kolekcji. Nawiązania do malarstwa dawnych mistrzów są rodzajem artystycznej gry z tradycją malarską. Abstrakcja, figuracja, ekologia, akcenty feministyczne – wszystko to świadczy o ogromnej różnorodności perspektyw ujawniających się podczas nowego spojrzenia na kolekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zestaw prac ułożony w sekwencje tematyczne daje nową perspektywę dla poznania sztuki współczesnej. Wskazuje również na to, w jakim kierunku powinna się rozwijać kolekcja, kładąc nacisk na budowanie narracji opartej nie tylko na warstwie estetycznej, ale również problemowej.

(materiały prasowe)

Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

ul. Cystersów 18

80-330 Gdańsk

22.12.2019 - 22.12.2019

wernisaż

21.12.2019

18:00