Neo Christopher Chung – Framed configurations


09.03.2021 - 30.03.2021

Neo Christopher Chung jest naukowcem i artystą interdyscyplinarnym działającym w obszarze mediów audiowizualnych i instalacji site-specific. W swoich pracach inspiruje się rozwojem technologicznym i jego wpływem na życie społeczne. Bada i wykorzystuje estetykę danych i systemów. Jego projekty skupione na procesach naukowych, ekonomicznych i globalizacji były prezentowane na festiwalach m.in. Ars Electronica, Art Future / Future Signs.

Na wystawie artysta zaprezentuje serię nowych instalacji, które są swoistym komentarzem do obecnej sytuacji: pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 i równoległego, nie mniej groźnego procesu replikacji i mutacji wirusa informacyjnego, którego skutkiem jest medialny chaos („Conspiracy of Interference”). Nowe media w „erze maszyn” odgrywają według autora kluczową rolę w tym nieustającym spektaklu. Kultura maszynowa oferuje nam jednak znacznie więcej. Np. generatywna praca „Zen Machine” to medytacyjna instalacja audiowizualna, która odpowiada na pytania publiczności. Sztuczna inteligencja dobiera i remiksuje w czasie rzeczywistym teksty mistrzów Zen, towarzyszy temu generowany z różnych fragmentów muzycznych i nagrań terenowych krajobraz dźwiękowy i wizualizacje.

Wystawa odzwierciedla także zainteresowanie artysty mediami analogowymi. Eksperymentuje on z przeterminowaną taśmą celuloidową 16 mm, fascynuje go estetyka czarno-białych filmów z lat 60-tych, a także kino strukturalne.

Opieka kuratorska: Mariusz Jodko

Galeria Entropia
(071) 344-46-34

ul. Rzeźnicza 4

50-129 Wrocław

09.03.2021 - 30.03.2021