Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum


14.09.2019 - 27.10.2019

Orłowski, który życie strawił w Peterburku, sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku)” – ustami Telimeny wspomina o nim Mickiewicz w Panu Tadeuszu. „Orłowski, bierz ołówek swój, prędko maluj noc i bój!” – wzywa go Aleksander Puszkin w swoim poemacie.

Aleksander Orłowski (1777–1832) osiągnął za życia niebywałą popularność, a dziś jest niemal zupełnie zapomniany. Malarz, rysownik i grafik, ale przede wszystkim przenikliwy obserwator, w szybkich szkicach i satyrycznych rysunkach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość. 

Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków jest okazją do ujrzenia świata sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko prezentowanej części ossolińskiej kolekcji.
 

Kuratorka: Aldona Mikucka
Aranżacja: Adriana Myśliwiec

Muzeum Pana Tadeusza Ossolineum
71 75 50 600

Kamienica Pod Złotym Słońcem Rynek 6

50-106 Wrocław

14.09.2019 - 27.10.2019

wernisaż

13.09.2019

18:00