Cuda natury Najdłuższy Mural w Polsce


01.12.2020 - 31.12.2021

Na ogrodzeniu płockiego ZOO powstał piękny, kolorowy mural autorstwa artystów z Galerii Rusz. Mural ma 120 metrów długości i 250 metrów kwadratowych powierzchni. Artyści poprzez swoją pracę zapraszają do doświadczania świata przyrody wszystkimi zmysłami.

Projekt muralu wyrasta z nowoczesnej idei współczesnych ZOO jako miejsc bardzo ważnych dla ochrony przyrody i przetrwania zagrożonych gatunków. Artystom bardzo spodobała się idea Płockiego ZOO: "Postrzeganie ogrodów zoologicznych wyłącznie jako miejsc rozrywki jest już dziś mocno przestarzałe. Wizja współczesnego ogrodu zoologicznego jest odzwierciedleniem jego rzeczywistej roli w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt, propagowania idei ochrony przyrody, prowadzenia badań naukowych i szerokiej edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony dzikich gatunków i ich roli w ekosystemach."

- Bardzo zgadzamy się z tym cytatem – opowiada o pomyśle na mural Rafał Góralski, jego współautor. - W muralu postawiliśmy akcent na "doświadczanie różnymi zmysłami", jak również "zmysłem" rozumu - które to wielozmysłowe i wielopoziomowe doświadczenie świata przyrody prowadzi do czerpania radości, fascynacji, a w konsekwencji do chęci ochrony tego zagrożonego świata. Naszym zdaniem to fantastyczna forma nowoczesnej edukacji.

 

 

Zapraszamy do oglądania muralu i wielozmysłowego doświadczania świata wokół nas.

Mural zlokalizowany jest na parkingu przy płockim ZOO, ul. Norbertańska powstał we współpracy z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki im. Themersonów.

„Galeria Rusz" to autorski projekt artystycznego duetu w składzie Joanna Górska (artysta) i Rafał Góralski (artysta i socjolog). Artyści specjalizują się przede wszystkim w tworzeniu sztuki publicznej – tworzą bilbordy, plakaty, instalacje, murale, animacje, performance i akcje. Projekt jest realizowany od 1999 roku w Toruniu i jest to najdłużej działający projekt tego typu na świecie, gdzie w stałej lokalizacji prezentowane są prace artystyczne. Od września 2013 roku działa również warszawski oddział Galerii Rusz. Artyści prezentują swojeprace na 3 nośnikach bilbordowych, w różnych lokalizacjach stolicy. Ekspozycja jest zmieniana na początku każdego miesiąca.

Artyści mówią o sobie: "Jesteśmy współczesnymi, miejskimi humanistami. Wprowadzamy w przestrzeń miejską, która jest odhumanizowana, skomercjalizowana i nasycona reklamami, ludzkie wartości. Nośnik bilbordowy, tradycyjnie używany do ekspozycji komercyjnych reklam, zmienia swoją funkcję i służy tu do prezentacji sztuki. Każdy z nas, członków społeczeństwa, czy tego chce, czy nie, współtworzy rzeczywistość. Celem bilbordów Galerii Rusz jest pokazanie, że możemy stwarzać zarówno pozytywny aspekt rzeczywistości, jak i negatywny”. Tworząc swoją sztukę artyści czerpią inspiracje ze sztuki konceptualnej (Barbara Kruger, Jenny Holzer), poezji wizualnej, twórczości Picassa, Matisse'a, Legera czy Lichtensteina, jak i klasyków polskiej szkoły plakatu.

Artyści byli wyróżnieni licznymi stypendiami i nagrodami (m.in. kilkakrotne stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium "Młoda Polska", Nagroda Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, Nominacja do Nagrody Fundacji Deutsche Bank "Spojrzenia"). Mają na swoim koncie liczne wystawy w Polsce i za granicą (Londyn, Birmingham, Norwich, Berlin, Nowy Jork, Oakland).

Aktualnie Galeria działa na 5 bilbordach (2 w Toruniu i 3 w Warszawie).

Lokalizacje toruńskie: Szosa Chełmińska / Targowisko, Wały Gen. Sikorskiego

 

Galeria Rusz
604 967 852

Toruń

01.12.2020 - 31.12.2021