Monika Weiss – Nirbhaya


27.03.2021 - 23.05.2021

Monika Weiss jest uznaną polsko amerykańską artystką mieszkającą w Nowym Jorku, która na przestrzeni  ostatnich dwudziestu pięciu lat wypracowała estetyczny język o głębokim oddziaływaniu emocjonalnym. Swoje projekty prezentowała na ponad dwudziestu wystawach indywidualnych, między innymi w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie i w Muzeum Historii i Praw Człowieka w Santiago, Chile. Jej prace nawiązują do zapomnianych lub pomijanych historii, przedstawiają ciało kobiety, w tym także jej własne, jako nośnik pamięci i potencjalne centrum przemiany.

Obecnie zbierane są środki na realizację projektu Nirbhaya, dedykowanego Jyoti Singh, którego odsłonięcie zaplanowano na 2021. Praca będzie stałą częścią parku i kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Bezpośrednią inspiracją dla projektu stały się Brama Indii w New Delhi oraz Łuk Tryumfalny w Paryżu. Odpowiedzią na symbolikę tych pomników poświęconych heroizmowi uczestników wojen jest sprzeciw artystki wobec ich statusu. Weiss kładzie łuk na ziemi i redukuje jego skalę do wielkości sarkofagu. Kontekstem dla projektu Nirbhaya są dwa rodzaje opresji – kolonialny ucisk miasta (New Delhi) oraz dramatyczna historia Jyoti Singh, chociaż jak sugeruje Monika Weiss Nirbhayafunkcjonuje również jako miejsce odrodzenia, refleksji i zachowania żywej pamięci.

Projekt artystki zostanie odsłonięty w dwóch lokalizacjach – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które jest narodową instytucją kultury finansowaną ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz w Stanach Zjednoczonych, dzięki współpracy Streaming Museum w Nowym Jorku i wsparciu produkcyjnym Lamar Johnson Collaborative. Szkice i założenia ideowe Nirbhayi będą prezentowane w nadchodzącym wydaniu „Centerpoint Now”, publikowanym z okazji 75-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
48 618 45 16<BR> 48 618 4027

Topolowa 1

26-505 Orońsko

27.03.2021 - 23.05.2021