Michał Łuczak - "Prace Leśne"


20.08.2020 - 02.10.2020

TIFF Center, TIFF Festival i galeria Miejsce przy Miejscu 14 zapraszają na wystawę fotografii Michała Łuczaka Prace Leśne. Pomniki Przyrody. Inwentaryzacja.

Las pamiętany przez człowieka jest częścią jego tożsamości, lokalizacją ważnych wspomnień. Coraz częściej i głośniej wybrzmiewa pogląd, że czas wyłączyć nawet 20% naszych lasów z użytkowania rębnego i pozostawić je przyrodzie. Jednak od niemal 20 lat nie powstał w Polsce żaden nowy Park Narodowy, a unikalne starodrzewia w takich miejscach jak Puszcza Karpacka podlegają gospodarce leśnej, której głównym priorytetem jest pozyskanie surowca, a konsekwencją zniszczenie środowiska naturalnego. 

Prace Leśne to fotograficzna opowieść o polskich lasach zagrożonych zmianami klimatycznymi oraz o emocjonalnej więzi człowieka z lasem, a także o tym jak las wpływa na naszą pamięć i psychikę. Wydarzenie jest częścią edukacyjno-artystycznego cyklu pod wspólną nazwą TIFF 365. To również pierwsza z wystaw towarzyszących programowi tegorocznego TIFF Festival 2020 // Procesy.

Miejsce przy Miejscu (filia OPT) - galeria fotograficzna

Plac Strzelecki 14

50-224 Wrocław

20.08.2020 - 02.10.2020