Meydad Eliyahu. Pendulum


23.06.2024 - 23.06.2024

„Pendulum”, sugestywna instalacja site-specific autorstwa artysty Meydada Eliyahu, w misterny sposób splata jego osobiste doświadczenia oraz różnorodne wpływy kulturowe i geograficzne.

Prace Eliyahu, na które istotny wpływ wywiera wojna w Izraelu i regionie, ucieleśniają ciągły cykl niszczenia i odbudowy. Artysta komponuje w przestrzeni, używając zarówno fikcyjnych, jak i rzeczywistych obrazów, nakładając na siebie wiele symboli, aby tworzyć i dekonstruować znaczenia. Te same obrazy mogą pojawiać się w jednej pracy jako autoportret, a w innej jako pejzaż ruin.

Podróż twórcy pomiędzy Cochin w Indiach, gdzie bada swoje rodzinne korzenie, Jerozolimą, gdzie mieszka i tworzy, a Krakowem, gdzie w ostatnich latach aktywnie działał jako artysta i kurator, pozwala mu stworzyć ten bogaty wątek symboli, który służy jako narzędzie do eksploracji tematów migracji, tożsamości i konfliktów.

Dzieło Eliyahu w Krakowie współgra z bogatą żydowską historią miasta. Ten dialog między utraconymi historiami – żydowskim dziedzictwem Krakowa i zaginioną społecznością żydowską w Cochin – odzwierciedla badania Eliyahu dotyczące pamięci, nieobecności i upływu czasu.

Kuratorka
Tal Schwartz

Shefter Gallery
571 232 126

ul. Jabłonowskich 6

31-114 Kraków

23.06.2024 - 23.06.2024

wernisaż

23.06.2024

15:00