MARZANNA WRÓBLEWSKA MARZANNA WRÓBLEWSKA - "Słonne Słonne"


28.08.2020 - 23.09.2020

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu zaprasza na wystawę prac Marzanny Wróblewskiej!

Przestrzeń malarstwa, przestrzeń obrazu, przestrzeń wykluczenia, przestrzeo tożsamości, pusta przestrzeomistrza Pai-Chang, przestrzeo sacrum, przestrzeo profanum - odwieczne tematy rozważao historyków i teoretyków sztuki, filozofów i malarzy.
Jestem w drodze, maluję drzewo, drogę, rzekę, mgłę. Bywa, że przestrzeo pejzażu poszerza się o wymiardodany, wewnętrzny, niezamierzony.

Jest w Księdze Genesis opisane jak Człowiek w ogrodzie Eden nadaje imiona wszystkiemu co żyje. Dla mnie takim miejscem jest skrawek ziemi na Pogórzu Dynowskim, to tutaj nadałam imiona ptakom, zwierzętomi drzewom.
Nazwa wsi – SŁONNE i rzeki – SAN były wcześniejsze.

Marzanna Wróblewska

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
+48 16 6783881

T. Kościuszki 3

37-700 Przemyśl

28.08.2020 - 23.09.2020