Mariusz Woszczyński – Obrazy. Wybór.


11.03.2021 - 30.03.2021

Mariusz Woszczyński urodził się w 1965 r. w Warszawie, gdzie ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, a w latach 1985-1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, z aneksem z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta. W latach 1990-1994 był asystentem w pracowni malarstwa prof. Teresy Pągowskiej oraz w trzech pracowniach rysunku, pracowni malarstwa i pracowni rzeźby u profesorów Grzegorza Pabla, Zofii Glazer, Huberta Borysa, Juliana Raczko, Zygmunta Chmielewskiego na Wydziale Grafiki.

Od 1996 r. pracuje na Wydziale Rzeźby w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer oraz prof. Jacka Sienickiego. W 2000 r. uzyskał stopień doktora (praca realizowana pod kierunkiem prof. Ryszarda Sekuły), a w 2008 r. habilitację (promotor prof. Jacek Dyrzyński) na Wydziale Malarstwa.

Na przełomie 2000-2001 r. i od 2005 r. prowadzi pracownię rysunku i malarstwa na Wydziale Rzeźby. Profesor sztuk plastycznych (2015 r.). W 1997 r. prowadził zajęcia malarskie w Fundacji „Atelier” w Warszawie. W latach 2013-2015 prowadził pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Artystycznym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Studia uzupełniał za granicą w Ecole d’Art et Architecture w Marsylii (1992-1993, stypendium rządu francuskiego), w Kunstakademie w Düsseldorfie (1994-1996, stypendium Fundacji Tempus i DAAD) oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych la Cambre i Wolnej Szkole RHoK w Brukseli (1998, staż rządu belgijskiego).

Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Luksemburg, Niemcy, USA, Belgia, Czechy, Węgry, Dania, Szwajcaria, Irlandia, Francja, Włochy, Finlandia, Litwa, Wielka Brytania, Słowacja). Miał ponad 40 wystaw indywidualnych w Polsce (m. in.: Galeria Dziekanka, Galeria Promocyjna, Galeria Nowickiego, Galeria Krytyków Pokaz, Galeria Kordegarda, Galeria Lufcik DAP w Warszawie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Kasztel w Szymbarku, Muzeum Dworu Karwacjanów w Gorlicach, Galeria Strug w Zakopanem, Mała Galeria w Nowym Sączu) oraz w Chile, Francji i Niemczech.

Nagrody: Grand Concours Internationale de Peinture, Musee 2000, Luksemburg (1990); Nagroda Rektora ASP w Warszawie prof. Jana Tarasina dla wyróżniających się absolwentów (1990); stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki, Warszawa (1991); I nagroda w konkursie „Warszawska Grafika Miesiąca” (listopad 1994); wyróżnienie w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień”, Bielsko-Biała (1997); I nagroda w konkursie rysunkowym ZPAP, Warszawa (1997); nagroda kwartalnika Exit, Warszawa (2006). W 2004 r. otrzymał medal 100-lecia ASP w Warszawie, a w 2006 i 2019 r. Nagrodę Rektora.

Galeia DAP

Mazowiecka 11a

11.03.2021 - 30.03.2021