Maria Loboda - Siedząc tu znudzona jak lamparcica


12.04.2019 - 22.09.2019

Maria Loboda posługuje się w swoich artystycznych wypowiedziach unikalnym słownikiem, odwołującym się do bogatych pokładów kultury od starożytności po nowoczesność i najaktualniejszą współczesność. Ważną rolę w twórczości artystki odgrywa język i, szerzej, komunikacja. Sztuka Lobody jest jak pisanie i przepisywanie niezwykłych opowieści, którym nadaje zmanipulowaną i dysfunkcyjną formę. Siedząc tutaj znudzona jak lamparcica w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest pierwszą w Polsce wystawą indywidualną artystki złożoną niemal wyłącznie z premierowych realizacji: rzeźb, fotografii, obiektów oraz witraża.

 

[fragment opisu wystawy]

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
22 628 12 71-73

ul. Jazdów 2

00-467 Warszawa

12.04.2019 - 22.09.2019