Maria Kiesner – Bryła w świetle


21.05.2021 - 03.06.2021

Od ponad dwóch dekad Maria Kiesner wyraziście wpisuje się w pejzaż sztuki współczesnej. Reprezentuje pokolenie urodzonych w latach 70. XX w. polskich twórców na różne sposoby odnoszących się do architektonicznego dziedzictwa modernizmu i socmodernizmu. W przeważnie wielkoformatowych płótnach nieraz utrwalała zapomniane relikty minionej epoki: budynki użyteczności publicznej, reprezentacyjne budowle, kameralne wille czy drobną architekturę miejsc rekreacji. W malarskiej refleksji na temat pejzażu miejskiego poszukiwała dla niego nowej formy. Innym obszarem eksploatacji były miejsca związane z ważnymi dla niej grupami, kierunkami, nurtami czy twórcami (np. Bauhaus, Kobro, Dom Richtera).


Jak niegdyś posiłkując się starymi pocztówkami czy cudzymi, zrastrowanymi, niedoskonałymi fotografiami z popularnych gazet, albumów, podręczników, archiwów, bądź internetu tworzyła malarskie ,,portrety" architektury, tak teraz z uważnością podchodzi do makiet i projektów budowli znanych i mniej znanych architektów. Zauroczona telawiwskimi i gdyńskimi modernistycznymi budowlami i ich modelami Maria Kiesner nieustannie wydaje się malować ten sam obraz kontynuując rozważania na temat prostych brył w świetle.
Kuratorka wystawy: Magdalena Durda-Dmitruk

Maria Kiesner (ur. 1976) - absolwentka Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom zrobiła pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego w 2002 r.). W 2009 r. obroniła doktorat pod tytułem Miasto przed burzą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005 i 2007 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracuje w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku akademickim 2015/2016 była asystentką w pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. Bieńkowskiego i prof. Ł. Korolkiewicza na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP oraz prowadziła samodzielnie pracownię malarstwa w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. W 2017 r. decyzją Rady Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Spotkanie z Artystką, odbędzie w dniu 20.05.2021 w godzinach: 17:00 - 21:00

Galeria 101 Projekt
22 890 74 08

ul. Piękna 62/64

00-672 Warszawa

21.05.2021 - 03.06.2021

wernisaż

20.05.2021

17:00