Maria Ferenc – Rysunek


14.08.2021 - 15.09.2021

Wystawa towarzyszy 40. Międzynarodowemu Plenerowi Malarskiemu - Słonne 2021

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w Zakładzie Malarstwa w pracowni profesora Mariana Stelmasika. Uprawia rysunek malarstwo.Zorganizowała 14 wystaw indywidualnych, brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

(...) Sztuka Jej jest zarazem Jej życiem (precyzyjniej obrazem życia).

Jako portrecistka umie w błysku oka, w zmarszczce na czole zobaczyć to, co dzieje się w duszy osoby portretowanej, dlatego też Jej portrety są nie tylko odtworzeniem zewnętrznej maski, ale wnikają głęboko w stronę duchową portretowanego, a zarazem odzwierciedlają stany duchowe samej artystki. Przywołując określenie Wyspiaoskiego można powiedzied, że Maryla maluje równocześnie trzy portrety: zewnętrzną postad portretowanego, jego stan duchowy i także siebie. Dlatego wartośd tych prac jest nieprzemijająca – z jednej strony jako obraz jednostki w kontekście otoczenia, a z drugiej jako swoisty autorski komentarz dotykający spraw egzystencjonalnych czyli problemów, z którymi się zmagamy.

Tomasz Kisiel, historyk sztuki, ze wstępu do katalogu

Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku
(016) 65 11 451

ul. Krasickiego 3

37-750 Dubiecko

14.08.2021 - 15.09.2021