Aleksandra Jadczuk. Malarstwo


13.03.2020 - 26.03.2020

"Istotą mojego malarstwa i przyjętej metody twórczej jest konstruowanie abstrakcyjnych kompozycji dalekich od oczywistych interpretacji. W poszukiwaniach obrazu wolnego pomaga idea zmienności, która podlega ciągłym transformacjom w spontanicznym procesie improwizacji malarskiej. Tworzenie poszczególnych kompozycji rozpoczynam od przygotowania, różnorodnych pod względem formatu, pojedynczych modułów. Konstruowanie kompozycji z takich właśnie obiektów można nazwać świadomą improwizacją, wyłanianiem z chaosu i mnogości. Niemal każdą z otwartych kompozycji i jej składowych elementów wypełniam regularnymi formami. Język geometrii staram się wykorzystać w poszukiwaniu zarówno przestrzeni wewnątrz pojedynczego obrazu jak i uzyskać przestrzenną spójność wszystkich układów i kompozycji. Dzięki zastosowaniu tych form najpełniej mogę oddać skomplikowaną grę i powstające pomiędzy nimi pola napięć. "

Aleksandra Jadczuk

***
Aleksandra Jadczuk urodziła się w 1974 r. w Gdańsku. Ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2001 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego, aneks w Pracowni Malarstwa Ściennego prof. Andrzeja Dyakowskiego. Stopień Doktora Sztuki w dziedzinie Pięknych uzyskała w 2012 r., doktora habilitowanego w 2019 r. Pracuje u boku prof. Józefa Czerniawskiego w I Pracowni Kształcenia Podstaw Rysunku i Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz fotografią. Jest autorką 40 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.
 

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki - Galeria Punkt
58 301 59 63

ul. Chlebnicka 2

80-830 Gdańsk

13.03.2020 - 26.03.2020

wernisaż

13.03.2020

17:00