MAGDALENA ABAKANOWICZ | Spectra Art Space MASTERS


27.06.2020 - 18.10.2020

Rok 2020, nieprzewidywalny i pełen wyzwań, naznaczony został wzmożoną refleksją. Okazało się bowiem, że wszystko co stałe, zasady, zwyczaje, które jako ludzkość przyjęliśmy za pewnik, poddane zostały poważnej próbie. W takim czasie, nie do przecenienia stają się wolnomyśliciele, dociekliwi krytycy, nonkonformiści. Mistrzowie i autorytety.

Zatem wybór Mistrzyni na ten czas podyktowany został nie tylko jubileuszem 90-lecia urodzin artystki, ale także charakteryzującą jej twórczość postawą absolutnej suwerenności. Przez całe życie i przez intensywną, pełną sukcesów drogę artystyczną Magdalena Abakanowicz była artystką niezależną. Niezależną od technik, które wykorzystywała, nadając im zupełnie nowe znaczenia, niezależną od tradycji, którą z szacunkiem interpretowała, niezależną od własnej przeszłości, stale patrząc do przodu. Wymagała najwięcej od siebie samej. Prowokowała własne i nasze przyzwyczajenia, zmuszając do refleksji o kondycji współczesnego świata, o stanie człowieczeństwa. Wieczny etyczny i estetyczny bunt, połączony z odwagą oraz niezwykłą czułością  i przenikliwością wobec tematów, budowały jej dzieło, które szczególnie w czasach kryzysu, staje się niezawodnym kompasem.

Bardzo mocno głos Magdaleny Abakanowicz wybrzmiewa dzisiaj, gdy pochylimy się nad jej słowami o nierozerwalnym związku człowieka z naturą. Organiczność, symbioza, nietrwałość i wieczność - słowa klucze twórczości artystki. Posługując się nimi wyrażała prawdę o każdym istniejącym bycie, tym biologicznym i tym kulturowym.  W tym znaczeniu, prezentowane na wystawie w Spectra Art Space miękkie, naturalne, niemal fizjologiczne Abakany oraz surowe, betonowe, odindywidualizowane Kroczące Tłumy ludzkich figur tworzą współzależną jedność. 

Wystawa Magdaleny Abakanowicz w Spectra Art Space jest uhonorowaniem jednej z najważniejszych polskich rzeźbiarek, pionierki, artystki awangardowej, przenikliwej myślicielki i uważnej obserwatorki czasu przełomu XX i XXI wieku. Na wystawie zaprezentowane będą między innymi: tkaniny oraz zespoły rzeźb ze zbiorów Starak Collection, „Zespół Czarnych Form Organicznych” z Muzeum Sztuki w Łodzi, „Abakany” z kolekcji Andrzeja Starmacha, wybór dzieł z kolekcji Fundacji Magdaleny Marty Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego. Przypomnimy również dokumentalny film „Abakany” zrealizowany w 1970 roku przez Jarosława Brzozowskiego i Kazimierza Muchę, z udziałem artystki.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w każdą sobotę i niedzielę, w godz. 10:00 - 18:00. Podczas zwiedzania w przestrzeni wystawy jednocześnie będzie mogło przebywać 10 osób. Obowiązuje nakaz zasłania ust i nosa. 

Spectra Art Space

budynek Spectra<br>Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

27.06.2020 - 18.10.2020