m=M - wystąpienie okołomuzycznomatematyczne - Paweł Lisek


17.01.2020 - 17.01.2020

M=M to wystąpienie okołomuzycznomatematyczne towarzyszące „WYSTAWIE WZOROWEJ” Pawła Liska.

M=M

M - matematyka

M - muzyka

Występ oparty będzie o twórcze przełożenie pojęć matematycznych w świat zdarzeń dźwiękowych, czasami osamotnionych, a niekiedy nadmiernie gęstych faktur. Autor postara się wyjaśnić jakie zastosował rozwiązania oraz w jakim estetycznym celu. Tytuł M=M to raczej zadanie pytania, w jakim stopniu muzyka może być tożsama z matematyką. Autor w swoich realizacjach audiowizualnych stara się znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale też za ich pomocą przełamywać swoje wyuczone nawyki w tej materii. We współczesnej muzyce permutacja, potencjalność, serializacja, mikrotonowość, ametryczność służą komponowaniu bardziej wrażeniowych zdarzeń dźwiękowych niż utworów posiadających melodie czy precyzyjne metrum. Niektóre z tych zagadnień zostaną w mniej lub bardziej jawny sposób wplecione w to, co Państwo usłyszą i zobaczą.

(materiały prasowe)

Galeria Entropia
(071) 344-46-34

ul. Rzeźnicza 4

50-129 Wrocław

17.01.2020 - 17.01.2020

wernisaż

17.01.2020

18:00