Łukasz Zbroja – Negatywy


03.03.2021 - 02.04.2021

Łukasz Zbroja w ekspresjonistycznie malowanych portretach stale powtarza te same motywy. Wraca do wizerunków znanych osób, literatów, filozofów, aktorów. Jego twórczość to niekończący się proces formowania obrazu. Niczym Artur Natch-Samborski konsekwentnie “całe życie przemalowuje ten sam obraz”, starając się wydobyć kolejne warstwy i znaczenia.

W swoich najnowszych pracach malarskich i rzeźbiarskich Zbroja podejmuje zagadnienie negatywu. Zastanawia się nad jego kulturowymi znaczeniami. Jego negatywy ludzkich postaci to anamorfozy, pokazujące dane postacie niczym w odbiciu krzywego zwierciadła.

Łukasz Zbroja (ur. 1985) - absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2019 roku, obronił dyplom, zrealizował jednocześnie aneks z Rysunku i Malarstwa. Wcześniej ukończył również Malarstwo na Wydziale Artystycznym w Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Wydział Malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk. Prace z jego dyplomu magisterskiego “Cyrk”, były prezentowane na wystawie Coming Out. Najlepsze dyplomy ASP 2019 w Warszawie. Jest laureatem Nagrody Inicjatywy Entry w 2020.

Nagroda Inicjatywy ENTRY przyznawana już od 2003 roku powstała jako efekt współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, fundatorów państwa Agnieszki i Pawła Gieryńskich oraz pana Dariusza Wasylkowskiego i Galerii Promocyjnej. Jej celem jest wsparcie absolwentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i ułatwienie im rozpoczęcia kariery artystycznej po zakończeniu studiów. Co roku dwójka artystów otrzymuje stypendium oraz możliwość pokazania swoich prac w Galerii Promocyjnej. Więcej.

Galeria Promocyjna
22 831 99 31

Rynek Starego Miasta 2

00-272 Warszawa

03.03.2021 - 02.04.2021