Łukasz Karkoszka. Przemiany


15.02.2020 - 28.03.2020

„Rzeźby Łukasza Karkoszki charakteryzuje prosta, wręcz pierwotna forma. Monumentalne, choć nie zawsze wielkie rozmiarami, statyczne, pełne spokoju. To pierwsze wrażenie, ale gdy bliżej przyjrzeć się antropomorficznym kształtom, można dostrzec ukryte wewnątrz ceramicznej materii napięcia, drgania. Zamknięte w glinie ludzkie emocje, które czynią człowieka delikatnym i bezbronnym.

Ten charakteryzujący ludzkość dysonans – jej równoczesna siła i słabość, odnosi się także do ceramiki, jako do materiału twórczego wyrazu. Twarda, ciężka, wytrzymała, tak bardzo namacalna w swojej fizyczności, z drugiej strony zadziwia kruchością i delikatnością. To właśnie te koegzystujące w ceramice przeciwieństwa czynią ją tak fascynującą, szczególnie dla tworzącego w niej artysty.”
Aleksandra Skorek, kurator wystawy

Łukasz Karkoszka (ur. 1978) - absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Dyplom zrealizował w pracowni prof. Przemysława Lasaka w 2005 r. Od 2006 r. pracuje na macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta w Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej i Unikatowej, w Katedrze Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła. Swój dorobek twórczy prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych m. in. we Wrocławiu, Olkuszu i Wałbrzychu. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. Niemcy, Chorwacja, Argentyna).

Galeria Lipowa 3
12 423 67 90

Lipowa 3

30-702 Kraków

15.02.2020 - 28.03.2020

wernisaż

14.02.2020

18:00