Łukasz Huculak - Wielozmienność


12.09.2020 - 08.11.2020

„Wielozmienność” Łukasza Huculaka to wystawa pomyślana jako próba retrospektywnego spojrzenia na jego dotychczasową twórczość. Ekspozycję tworzy 120 prac z 14 cykli, m.in. Kosmos, Herezja, Czaszki, Detale czy Botanika.

Płocka wystawa jest pierwszą tak pomyślaną prezentacją sztuki Łukasza Huculaka. Tak, czyli ukazującą całą jej różnorodność, zmienność, wariacyjność, obfitość.

Bogusław Deptuła - kurator wystawy, historyk i krytyk sztuki 

Łukasz Huculak to malarz, członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów, związany z tamtejszą Akademią Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi pracownię malarstwa i kieruje studiami doktoranckimi. Na płockiej ekspozycji zaprezentuje charakterystyczne dla swego stylu dzieła, utrzymane w estetyce detalu i non finito, o różnej i złożonej narracji i przesłaniu, łączące elementy figuratywne i abstrakcyjne. Rutynowym komponentem prezentowanych prac jest nieustanna zmiana, w trakcie której abstrakcyjne plamy stają się plątaniną gałęzi, ludzkie postaci dekoracyjnym ornamentem, a martwa natura kosmicznym pejzażem. Obrazy artysty – na płótnie, papierze czy desce – przyciągają uwagę fakturą, ascetyzmem i stonowaniem kolorów i tematyką, która najczęściej obejmuje rzeczy codzienne, detale architektury, prawdziwe bądź wyimaginowane pejzaże, naturę: nieoczywistą i fantastyczną.

W swojej twórczości Huculak odkrywa i eksploruje coraz to nowe obszary intelektualne, artystyczne, biologiczne, kosmologiczne, teraz również matematyczne. „Wielozmienność” to termin zaczerpnięty z matematyki i nawiązuje do „funkcji wielu zmiennych". Artysta sięga równieź do bogatej tradycji sztuki europejskiej, przede wszystkim do sztuki włoskiego renesansu.

Mam skłonność postrzegania świata przez pryzmat leonardowskiego sfumato, w którego miękko zatartych granicach kształty łagodnie przechodzą jedne w drugie. Traktuję swoją pracę wielowątkowo, starając się zawsze dotrzeć do określonych punktów wieloma odmiennymi szlakami.

Łukasz Huculak.

Wystawa, zbudowana wokół wielkoformatowych dominant, będzie prowadzić przez wszystkie pojawiające się w jego twórczości wątki: cielesności i śmiertelności,  architektury i  wnętrza galerii, procesów o czarownictwo, kosmicznych pejzaży i kompozycji inspirowanych neurologią i botaniką, wreszcie – martwych natur. Dzieła, zebrane na płockiej wystawie, dla jednych będą pretekstem do filozoficznych i egzystencjalnych analiz, a dla innych – zapisem refleksji, emocji i wyobraźni samego artysty, spoglądającego w niesamowity kosmos, nieuchwytny wszechświat i w samego siebie.

Z uwagi na stan epidemiczny liczba osób uczestniczących w wernisażu jest ograniczona. Wejście za okazaniem zaproszenia lub po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 24 366 43 20. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Informujemy także, że osoby, które chcą wziąć udział w innych wydarzeniach, organizowanych przez Płocką Galerię Sztuki, proszone są o zapoznanie się, wydrukowanie i wypełnienie Oświadczenia o stanie zdrowia, dostępnego na stronie internetowej PGS.

 

Płocka Galeria Sztuki
24 364 60 40,<BR>24 364 60 41

ul. Sienkiewicza 36

09-402 Płock

12.09.2020 - 08.11.2020

wernisaż

11.09.2020

18:00