Leszek Bartkiewicz - Tajemniczy goście


13.09.2019 - 04.10.2019

W swoich pracach artysta podejmuje próby zobrazowania relacji międzyludzkich gdzie duże znaczenie odgrywa również warstwa formalna – obrazów/obiektów. Pojawiają się problemy związane z naturą człowieka, walką dobra ze złem, „prywatną” mitologią, czy historią sztuki. Artysta zajmuje się głównie malarstwem i szeroko rozumianą grafiką.

Galeria Szalom
(012) 430-65-05

ul. Józefa 16

31-056 Kraków

13.09.2019 - 04.10.2019

wernisaż

12.09.2019

18:00