Leon Tarasewicz


01.10.2020 - 28.11.2020

Otwarta w ramach Warsaw Gallery Weekend 2020 wystawa Leona Tarasewicza jest prezentacją najnowszych prac artysty. W przestrzeni galerii prezentowanych jest osiem obrazów powstałych w tym roku. Wszystkie były stworzone z myślą o wystawie i są pokazywane po raz pierwszy. Prezentowane płótna, będące syntezą pejzażu oraz poszukiwania formy pozwalającej malarstwu na przekroczenie granic płótna, stanowią kontynuację wcześniejszych realizacji artysty. Problemy te zajmują Tarasewicza nieprzerwanie od czasu wystawy dyplomowej pokazywanej w 1984 roku w Galerii Foksal.

Tarasewicz myśli o malarstwie jako o procesie, którego przebieg niezupełnie daję się przewidzieć i skontrolować. Daleki jest jednak od pustego, akademickiego malarstwa ograniczonego do dekoracji. Bezgraniczna ciągłość natury, jej powtarzalny rytm oraz dążenie do oddania jej piękna są zarówno asumptem do tworzenia, jak i punktem wyjścia dla intelektualnych rozważań artysty o naszej historii, tożsamości i egzystencji.

Galeria Monopol
22 273 65 83

ul. Marszałkowska 34

00-554 Warszawa

01.10.2020 - 28.11.2020