LE(Ę)K PRZED PUSTKĄ - Agata Kosmala


17.01.2020 - 10.02.2020

Opowieść o naturze, która nigdy nie nastraja negatywnie, czyli „ Le(ę)k przed pustką”. Najnowszy projekt malarski Agaty Kosmali, którego przedmiotem pozostaje natura  i zawierająca się w niej przestrzeń. Staje się ona pretekstem do snucia opowieści o świecie widzianym oraz wyobrażonym. Nawiązując do klasycznego sposobu przedstawiania natury, artystka posługuje się formą pejzażu, w którym linia horyzontu wyznaczać ma granicę wyobraźni odbiorcy. To, co pozostaje za ową linią graniczą, stanowi pustkę. Jest ona niedostrzegalna, ale wypełniona naszymi emocjami. Zapraszamy za linię horyzontu.

Agata Kosmala – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom – 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Jest członkiem ZPAP Wrocław. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

(materiały prasowe)

Centrum Kultury Agora
tel: (071) 325-14-83

ul. Serbska 5a

51-111 Wrocław

17.01.2020 - 10.02.2020

wernisaż

17.01.2020

18:00