Jerzy Kędziora – Ku równowadze


06.10.2020 - 15.11.2020

 „Ku równowadze” to projekt plenerowej prezentacji słynnych rzeźb balansujących, u których zarania stanęły przemyślenia artysty  związane z transformacją ustrojową lat 80. i 90.

Były wyrazem niepokoju – jak odnajdę się w nowej rzeczywistości, rządzącej się nowymi dla wszystkich regułami, zawieszony pomiędzy starym a nowym, wydany na działanie zmieniającego się otoczenia. Projekt ten był metaforą zmiany, z czasem nabrał wymiaru ponadjednostkowego i w pewnym sensie uniwersalnego. Dzisiaj stajemy w obliczu nowych wyzwań, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym - jak poradzić sobie w sytuacji nadciągających kryzysów – ekonomicznego, politycznego, społecznego, jak odnaleźć się w świecie pandemii, niepewności jutra, zmieniających się międzyludzkich relacji. Rzeźby balansujące bez względu na miejsce ich prezentacji - czy to w Europie, czy w Ameryce, czy w Azji - zawsze przyciągają uwagę widzów, często skłaniając ich do refleksji nad tym, czego doświadczamy w życiu i jak działać, by zachować zewnętrzną, a przede wszystkim wewnętrzną równowagę. Wszyscy potrzebujemy teraz takiej refleksji, jednocześnie chcemy wracać do normalności, której częścią jest także obcowanie ze sztuką, stąd pomysł na projekt

„Ku równowadze”, który w zamyśle artysty i Fundacji ma stanowić serię pokazów tych intrygujących i dążących do równowagi postaci w miejscach, w których dotąd nie były prezentowane. To projekt, w którym sztuka dostępna jest dla każdego, a jednocześnie stanowiąca zaproszenie do refleksji, dyskusji, dialogu; projekt, który nie ma politycznych kontekstów, a odwołuje się do tego, co podstawowe – kondycji ludzkiej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Zawsze po traumie potrzebujemy powrotu do wspólnoty, poczucia, że jesteśmy razem, że możemy liczyć na wzajemne wsparcie, że jest w nas siła, i poczucie, że uda nam się pokonać pojawiające się przeciwności. Do prezentacji sześciu rzeźb został wybrany wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia i Biurem Toruńskiego Centrum Miasta - trakt ul. Królowej Jadwigi i Szerokiej. Wystawa jest realizowana w ramach konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w II półroczu 2020 roku w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.

Wystawa jest luźnym i przekrojowym zestawem przedstawicieli kilku cykli realizowanych przeze mnie na przestrzeni ostatniego dwudziestopięciolecia. Widzowie w Toruniu zobaczą prace z serii „Groteska transformacji”, „Bieguni”, „Małe akrobatki” czy najnowszej poświęconej herosom sportu. Prezentacja jest próbą przerwania niemocy w tych niełatwych czasach (wyrzeczeń i obostrzeń), co dla mnie ważne w realu, nie on-line. To manifestacja ku równowadze - oswajania i normalizowania stosunków międzyludzkich.
Jerzy Kędziora