„... która była”- wystawa przygotowana w związku z czterdziestą rocznicą Sierpnia 80.


29.08.2020 - 18.10.2020

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w związku z czterdziestą rocznicą Sierpnia 80. Prezentujemy na niej dzieła zarówno z okresu powstania „Solidarności”, jak i późniejsze, w których artystki i artyści odwołują się do jej idei. Na wystawie nie pokazujemy wizerunków historycznych postaci ani reprezentacji głośnych wydarzeń. W jej centrum znajdzie się słowo i znak utożsamiane ze wspólnotą i nadzieją na lepszy, bardziej sprawiedliwy świat. Od czasu Sierpnia 80 słowo „Solidarność” i przypisany mu znak silnie zapisały się w społecznej świadomości i nabrały symbolicznego znaczenia. Odwołując się do słowa i znaku oraz przekształcając je, artystki i artyści ukazują ewolucję samej idei solidarności. Poprzez modyfikacje znaku zwracają uwagę na rozpad wspólnoty powstałej w określonym momencie historycznym. Wspólnoty nadal obecnej w zbiorowej pamięci, idealizowanej, lecz coraz bardziej wyobrażonej niż prawdziwej.

Autorzy prac: 
Bogna Burska i Magda Mosiewicz z udziałem zespołu Nagrobki i Macieja Salamona, Jerzy Janiszewski, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka-Grochal, Ewa Partum , Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Piotr Uklański, Agata Zbylut 

Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku,  Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, która jest depozytem  złożonym w MNG  oraz z  publicznych i prywatnych kolekcji sztuki w Polsce. 
Wystawa została przygotowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w ramach projektu NOMUS Nowe Muzeum Sztuki.

Muzeum Narodowe w Gdańsku
58 301 68 04

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

29.08.2020 - 18.10.2020