Wybrane filmy, fotografie, spacery i obiekty Krzysztofa Maniaka


30.10.2019 - 24.11.2019

"Wybrane filmy, fotografie, spacery i obiekty Krzysztofa Maniaka z lat 2016-2019"

Prace Krzysztofa Maniaka powstają podczas wędrówek po lasach, łąkach i wzgórzach w Tuchowie (województwo małopolskie, powiat tarnowski), gdzie artysta mieszka i tworzy. Przez ostatnią dekadę Maniak zrealizował setki interwencji, działań na obiektach i akcji: od prostych performansów (wydeptywanie ścieżek, przeciskanie się przez krzaki tarnin etc.) po bardziej rozbudowane, wieloetapowe działania (np. ze znalezionymi kośćmi sarny, zakończone ich pochówkiem – Bez tytułu, Sarna, 2017-2018).

Na wystawie prezentowane są różne formy dokumentowania zdarzeń m. in. fotografia (podsumowująca i zamykająca proces), film (uzupełniony o tekst literacki i spacer), destrukt po działaniach międzygatunkowych, performans (zakopywanie obiektu), przeniesienie w skali 1:1 „scenografii” z parceli należącej do artysty (stogi siana). Status tych elementów na wystawie jest niejednoznaczny, nie wszystkie z nich można zdefiniować jak autonomiczne dzieła sztuki; nie powstałyby jednak, gdyby nie artystyczna rama działań Krzysztofa Maniaka. Razem tworzą nową instalację – wypowiedź o konstruowaniu natury, niemożności wyjścia poza antropogeniczny pejzaż.

Każde z ćwiczeń wykonywanych przez Maniaka w środowisku pozamiejskim ukazuje, z humorystyczną dosłownością, „sztuczność” natury: jako pojęcia, bytu i doświadczenia. Natura jest redagowana, stając się takimi konstruktami jak bukiet polnych kwiatów w wazonie, pole pszenicy czy sosnowy las gospodarczy. Granice pomiędzy mrowiskiem, polem tarnin i hałdą górniczą są tragicznie i groteskowo nieostre. Wystawa Wybrane filmy, fotografie, spacery i obiekty Krzysztofa Maniaka z lat 2016-2019 opowiada, za pomocą kilku skromnych wypowiedzi artystycznych, o odtwarzaniu procesów „produkcji natury”, w czasach po końcu natury.

 

kurator: Sebastian Cichocki

oprawa graficzna: Kaja Gliwa

 

partnerzy:

Artystyczna Podróż Hestii / Ergo Hestia, Galeria Bielska BWA, Miasto Tuchów

projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

BWA Tarnów
14 688 88 20

ul. Słowackiego 1

33-100 Tarnów

30.10.2019 - 24.11.2019

wernisaż

30.10.2019

18:30