Krzysztof Jegliński „Trzy lata miała moja siostra, gdy jeździła łodzią podwodną”


06.08.2019 - 18.08.2019

Tematem wystawy są pytania o ludzką odwagę, o spotkanie “Drugiego“, o życie spolegliwe. Myślę, że w tej chwili, tak naprawdę, tylko sztuka ma siłę i odwagę mówić o rzeczach najważniejszych, o tym, jak mamy razem żyć.

Od czterdziestu przeszło lat mieszkam w Szwecji. Zajmuję się sztuką. Uprawiam scenografię teatralną, rzeźbę i malarstwo. Nauczam na uczelni artystycznej.

Wydarzenia w otaczającym nas świecie, fanatyzm, antysemityzm, skrajny nacjonalizm, odradzający się faszyzm oraz pragnienie nieustającej rozmowy z młodymi ludźmi wyznaczają w tej chwili kierunek mojej pracy artystycznej.
Proponowana wystawa bierze się z poczucia obowiązku mówienia o ludziach, którzy w okrutnych czasach wojny wybrali odwagę, ludzkę godność i gotowość służenia pomocż ludziom w potrzebie. Pamięć o tych ludziach w błyskawicznym tempie zanika. Film, teatr i literatura sięgając do wydarzeń z ostaniej wojny często zajmują się badaniem ludzkiej kondycji, nawiązują do rozważań o sprawach podstawowych. Sztuki plastyczne unikają natomiast tych tematów.

Jak mówić o przemocy, o zagładzie? Jak mówić o upaństwowieniu, o uprzemysłowieniu zła? Istnieją słowa, które moąna wymówić, zapisać, ale znaczenia których nie da się zrozumieć. Słowa, które opisują przeistoczenie człowieka w nicość. Unicestwienie. Jaką siłę ma ta wypowiedź? Co w sobie zawiera, co oznacza, jakie w sobie niesie posłanie?

Moja siostra Teresa zmarła w kwietniu 2008 roku, wtedy postanowiłem, że nadszedł czas, aby opowiedzieć o niej jako o mojej siostrze, ale nie tylko. Była “dzieckiem z Zamojszczyzny”. Została uratowana i wychowana przez moją mamę. Historia tych dzieci jest nadal tematem niemożliwym, bo tak bolesnym, że prawie nieistniejącym w polskiej świadomości. Myślę, że tylko sztuka może sobie z tym bólem poradzić.

Wystawa mówi o cywilnej odwadze, o gotowości niesienia pomocy, o poświęceniu i klęsce. Wystawa poświęcona jest ludziom, o których musimy pamiętać.

Krzysztof Kristoffer Jegliński


Krzysztof Kristoffer Jegliński urodził się w 1952 r. w Warszawie. Od czterdziestu lat mieszka w Sztokholmie.

Studia na wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UW. W Szwecji studia na Akademii Sztuk Pięknych – Konstfackw Sztokholmie. Studiował malarstwo i architekturę wnętrz. Studia podyplomowe na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Sztokholmie.

Zajmuje się malarstwem, scenografią i rzeźbą. Naucza na uczelni artystycznej.

Prezentował swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Okręg Warszawski ZPAP

Mazowiecka 11A

Warszawa

06.08.2019 - 18.08.2019

wernisaż

05.08.2019

18:30