Krzysztof Bojarczuk. Malarstwo


15.02.2020 - 04.03.2020

Krzysztof Bojarczuk, urodzony w 1961 r. w Radzyniu Podlaskim. W 1981 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Przez dwa lata studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, kierunek Wychowanie Plastyczne. W latach 1983 – 1989 studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni miedziorytu profesora Stanisława Wejmana w 1989 roku. Kilkukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Wystawy indywidualne: 1990 – 2020 - Nowy Sącz, Gorlice, Szczawnica, Warszawa, Sandomierz, Stará Ľubovpa (Słowacja), Biała Podlaska, Radzyo Podlaski, Krynica, Miechów, Nowy Targ, Olkusz, Michalovce (Słowacja), Kock, Szymbark, Hajdúböszörmény (Węgry), Košice (Słowacja). 

Kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Udział w wielu plenerach w Polsce i za granicą (Słowacja, Węgry, Rumunia) 

Nagrody i wyróżnienia: 1990 - Nagroda Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu; 2004 - Wyróżnienie na II Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu; 2006 - Wyróżnienie na III Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu; 2013 - Nagroda Honorowa Prezesa Stowarzyszenia Pastelistów Polskich na VI Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu.

Pierwsze wakacyjne doświadczenia plastyczne przeżywałem we wsi rodzinnej mojej mamy, w Rowinach, na południowym Podlasiu. Młodzieocza wolnośd, beztroska i nonszalancja wyzwalały pierwsze rysunki na piasku, drzwiach i ścianach zabudowao gospodarczych dziadków i stalinowskich kalendarzach rolniczych. Obserwacja płaskiego pejzażu, chmur na ogromnym niebie, prostej linii horyzontu pozwalały popaśd w zadumę i melancholię. Tak we mnie rodził się artysta.
Krzysztof Bojarczuk 

Galeria Sztuki Współczesnej
16 678 38 81

T. Kościuszki 3

37-700 Przemyśl

15.02.2020 - 04.03.2020

wernisaż

14.02.2020

18:00