Konkurs malarski o Nagrodę Eibischa!


28.10.2019 - 10.11.2019

Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów do konkursu malarskiego o Nagrodę Eibischa przyznawaną przez Fundację im. Franciszki Eibisch. 

Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej Fundacji im. Franciszki Eibisch do dnia 13 listopada 2019 do godziny 24.00.

W konkursie uczestniczyć mogą absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie lub mogą zostać zgłoszeni przez Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa oraz Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców.

Zgłoszonych może zostać do trzech prac danego artysty, o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 cm oraz nie większych niż 180 x 180 cm.

W konkursie przyznawane jest Grand Prix (10.000 zł) oraz Wyróżnienia Honorowe. 

Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, wybitnego malarza kolorysty.  ​​​​​​Każdego roku Fundacja przeprowadza przeznaczony dla młodych malarzy konkurs o Nagrodę Eibischa. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice), prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), dr. hab. Zdzisław Wiatr oraz Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch).

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2019 w Warszawie. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: www.eibisch.pl