Konferencja - Inspiracje japońskie w grafice


30.09.2023 - 01.10.2023

Temat sztuki japońskiej a w szczególności grafiki japońskiej ma niebagatelny wpływ na obecny stan grafiki na świecie. Od momentu pojawienia się wymiany handlowej między Japonią i Europą wraz z handlem dobrami materialnymi pojawiło się okno transferowe dla elementów niematerialnych takich jak estetyka, filozofia, czy inne niefizyczne elementy kultury. Uczestnicy tej wymiany bez wątpienia bardzo szybko zaczęli adaptować i przetwarzać te nowe idee, z których to powstało wiele fundamentalnych stylów estetycznych, które na stałe wpisały się w historię sztuki, tak jednej grupy kulturowej jak i drugiej. Ta wymiana nie ustała wraz z pojawieniem się XIX wiecznych nowych nurtów a wręcz cały czas do niej dochodzi.

W przestrzeni grafiki warsztatowej ta wymiana jest wyjątkowo intensywna. W wielu dziełach europejskich twórców, jak i japońskich widać wzajemne wpływy dialogu międzykulturowego. Są one często bardzo świadomie umieszczane w dziełach, choć bywa, że niektóre z „figur estetycznych” stają się tak uniwersalne, że odrywają się one od pierwotnego znaczenia i zaczynają żyć jakoby samodzielnie.

Planując konferencję chcielibyśmy dać odbiorcom możliwość poznania zagadnień związanych z grafiką, sztuką japońską, japonizmem czy technikami sztuki japońskiej. Chcielibyśmy jednocześnie stworzyć pewnego rodzaju pomost pomiędzy praktykami i teoretykami sztuki, mając nadzieję, że taka wymiana da większe możliwości zrozumienia szerokiego zakresu jakim jest sztuka.

W ramach konferencji planujemy trzy wydarzenia, które zaprezentują zjawisko wpływu grafiki japońskiej.

 • Wykłady
   

  Główną częścią konferencji jest cykl wykładów, na które zaprosiliśmy specjalistki z tematu sztuki japońskiej takie jak Beata Romanowicz (Muzeum Narodowe w Krakowie), Maja Wolniewska (Fundacja Artystyczna Podróż Hestii), Agnieszka Lech-Bińczycka (Uniwersytet Rzeszowski). Te otwarte wykłady organizujemy na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniu 30.09.2023 (sobota). Wykłady wygłoszą:
   
  • Beata Romanowicz – absolwentka UMK Toruń [Konserwatorstwo i Muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych]. Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie od 1989 roku w Dziale Sztuki Dalekiego Wschodu. Stypendystka m.in. rządu japońskiego, Japan Foundation. Autorka opracowań dzieł o proweniencji japońskiej, chińskiej tłumaczonych na dziewięć języków. Pomysłodawczyni i kuratorka wystaw oraz towarzyszących im katalogów, m.in. : Manga-Manggha-manga  [2001], Utagawa Kuniyoshi. W świecie legend i fantazji [2011], ONNA. Piękno, siła, ekstaza [2018], Hokusai. Wędrując… [2021]. Odznaczona Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych Japonii.
    
  • Maja Wolniewska – historyczka sztuki, kuratorka, krytyczka. Autorka licznych publikacji i recenzji, pisała m.in. z Magazynem Szum i Vogue Polska. Przez kilka lat współpracowała z Domem Aukcyjnym Desa Unicum, pomagając w budowaniu kolekcji i świadcząc usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Przez ponad 4 lata związana była z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii, gdzie odpowiadała przede wszystkim za harmonogram wystawienniczy i program art brandingowy Fundacji.
    
  • Agnieszka Lech-Bińczycka – absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2008 roku w pracowni wklęsłodruku prof. Włodzimierza Kotkowskiego. Jest stypendystką Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza (2008). W 2011 r. obroniła doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora UR w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi wykłady z historii grafiki oraz zajęcia w pracowni druku wklęsłego.
    
 • Wystawa pt. JPL 

  W ramach wystawy zaprezentowane zostaną prace współczesnych polskich grafików nawiązujących w swojej twórczości do sztuki japońskiej. Wernisaż wystawy planowany w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych im. Prof. Włodzimierza Kotkowskiego odbędzie się w dniu 30.09.2023 (sobota). W wystawie wezmą udział: Elżbieta Banecka, Paweł Bińczycki, Stanisław Cholewa, Dariusz Kaca, Tomasz Kawełczyk, Sebastian Laszczyk, Agnieszka Lech-Bińczycka, Jacek Machowski, Artur Masternak, Tadeusz Nuckowski, Rafał Pytel, Marta Tomczyk, Aleksander Woźniak, Piotr Żaczek. Kuratorem wystawy jest Paweł Bińczycki prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
   
 • Warsztaty drzeworytu japońskiego (mokuhanga)

  W ramach konferencji zorganizowane zostaną warsztaty drzeworytu japońskiego, gdzie kursanci zapoznają się z techniką. Warsztaty poprowadzi Jacek Machowski, który od kilku lat (w ramach pracy doktorskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim) zajmuje się drzeworytem japońskim. Ze względu na ograniczenia warsztatowe na tą część konferencji będą prowadzone indywidualne zapisy. Warsztaty odbędą się w niedzielę 1 października 2023 roku.
   

Miejsce konferencji:
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Al. Majora Wacława Kopisto 2a, 35-315 Rzeszów

 

Program:

30.09 (sobota) – Wykłady

11:00 – 11:15 Rozpoczęcie konferencji

11:15 – 12:15 Wykład Beaty Romanowicz „Czytając znaki i obrazy na japońskim drzeworycie ukiyo-e”

12:15 – 12:45 Przerwa

12:45 – 13:45 Wykład Mai Wolniewskiej „Import-eksport, czyli o wzajemnej wymianie doświadczeń”

13:45 – 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 – 15:45 Wykład Agnieszki Lech-Bińczyckiej „Bijinga w Europie” – kobieta z drzeworytu japońskiego jako źródło inspiracji europejskich twórców”.

16:00 Otwarcie wystawy „JPL”

 

01.10 (niedziela) – Warsztaty (dla osób zapisanych)

08:00 – 12:00 Warsztaty mokuhanga (drzeworyt japoński) – gr. 1

12:00 – 16:00 Warsztaty mokuhanga (drzeworyt japoński) – gr. 2

 

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podkarpackiego