KONCEPCJA OBRAZU. TWÓRCY GALERII KOŁO


07.03.2020 - 11.04.2020

Galeria Koło powstała w Gdańsku w październiku 1995 roku i działała na podstawie porozumienia grupy gdańskich artystów ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków O/ w Gdańsku. Galerię, która znajdowała się przy ulicy Piwnej 66/67 prowadzili i wspólnie decydowali o jej programie: Dominika Krechowicz, Jan Buczkowski, Krzysztof Gliszczyński i Krzysztof Wróblewski oraz do 1999 roku Maciej Sieńkowski. Galeria zakończyła swoją działalność w kwietniu 2003 roku.

Galeria Koło od początku powstania była niekomercyjną przestrzenią dla sztuki. Powstała z potrzeby stworzenia "innego miejsca" niż te, które w tamtym czasie istniały w Gdańsku. Jan Buczkowski, Krzysztof Gliszczyński, Dominika Krechowicz, Maciej Sieńkowski i Krzysztof Wróblewski w latach 90 kiedy kształtował się polski nurt krytyczny, a pewne działania artystów zaczęły się instytucjonalizować postanowili stanąć niejako w opozycji do głównego nurtu. Poprzez kolektywne działanie ukształtowali program galerii, który w dużej mierze bronił wartości wywodzących się z malarstwa w sztuce współczesnej.

Centrum Edukacji Artystycznej - Łaźnia 2

Strajku Dokerów 5

80-544 Gdańsk

07.03.2020 - 11.04.2020

wernisaż

06.03.2020

18:00