#kolekcje #2000 #2020


14.03.2021 - 18.04.2021

Kolekcjonowanie to piękne zajęcie. Albo raczej szalona przygoda i jednocześnie odpowiedzialna misja, żeby spróbować zatrzymać płynący czas i uchwycić to, co w sztuce najcenniejsze. Taki cel przyświecał tworzeniu Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej i Kolekcji Nocny Art Patrol, które są artystyczną opowieścią o XXI wieku. Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej ma charakter instytucjonalny i jest zbiorem dzieł sztuki, które powstały około 2000 roku. Kolekcja Nocny Art Patrol została powołana do życia w 2020 roku z prywatnej inicjatywy pasjonatów malarstwa i koncentruje się na teraźniejszości. Zatem początek XXI wieku i rok 2020, który został nazwany wielkim resetem XXI wieku. Koniec czasów analogowych i początek cyfrowego świata. Realne zagrożenia dryfujące w wirtualnym oceanie emocji. I wystawa #kolekcje #2000 #2020, która nam o tym po malarsku opowie.
dr Mariusz Horanin

Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej tworzona była z myślą o przyszłym zbiorze sztuki XXI wieku, przeznaczonym dla muzeum, które miało mieć swoją siedzibę w Krakowie. Na pierwszym etapie tworzenia kolekcji jako datę graniczną przyjęto połowę lat dziewięćdziesiątych, uznając, że wtedy właśnie mocno ujawniły się w sztuce polskiej – i szerzej: środkowoeuropejskiej –nowe tendencje, dające się dziś opisać jako nurt krytyczny, metaforyczny i (auto)ironiczny. Kapituła, kierując się powinnością dokumentowania tych zjawisk i postaw artystycznych, ma na uwadze fakt, że dotąd nie przedstawiono ich w sposób wyczerpujący, nie odnotowano, a nawet świadomie pominięto w zbiorach muzealnych Krakowa. W konsekwencji, powstający zbiór nie ma charakteru encyklopedycznego – nie ogarnia całego spektrum sztuki, zarówno jeśli chodzi o nurty obecne w sztuce, jak i charakterystyczne dla praktyki muzealnej podziały na dyscypliny. Cechą kolekcji ma być otwarcie na nowe media i działania interdyscyplinarne. Ambicją Fundacji jest dopełnianie kolekcji dziełami współczesnego dizajnu, a także archiwizowanie różnych przejawów kultury wizualnej dla utrwalenia możliwie szerokiego świadectwa artystycznego wyrazu współczesności - prawdziwych znaków czasu.

Kolekcja Nocny Art Patrol została założona w 2020 roku w Krakowie przez dr Mariusza Horanina. Jej celem jest wsparcie i promocja najciekawszych osobowości i zjawisk malarstwa współczesnego w Polsce. Przy udziale prywatnych kolekcjonerek i kolekcjonerów powstała znacząca kolekcja aktualnego malarstwa, które jest sukcesywnie prezentowane na wystawach oraz w przestrzeni medialnej. Kolekcja Nocny Art Patrol ma charakter dynamiczny i jej misją jest aktywne wspieranie działalności najwybitniejszych artystów i artystek oraz dalszego rozwoju malarstwa współczesnego w Polsce.

Na wystawie #kolekcje #2000 #2020 zostaną zaprezentowane obrazy najwybitniejszych polskich artystek i artystów, którzy uznawani są za klasyków polskiej sztuki współczesnej oraz prace nowej generacji malarek i malarzy, którzy mają już na swoim koncie znaczące sukcesy artystyczne, nagrody i wyróżnienia.

Kuratorzy: Jan Trzupek i Mariusz Horanin

Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej: Mirosław Bałka, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski, Jarosław Modzelewski, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Jakub Ziółkowski Kolekcja Nocny Art Patrol: Monika Chlebek, Dawid Czycz, Karolina Jabłońska, Kamil Kukla, Agata Kus, Karol Palczak, Adam Rzepecki, Konrad Żukowski.

BWA Tarnów
14 688 88 20

ul. Słowackiego 1

33-100 Tarnów

14.03.2021 - 18.04.2021