Klaudia LATA - malarstwo


08.06.2020 - 13.07.2020

Klaudia Lata –Absolwentka ASP w Katowicach. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom w pracowni malarstwa prof. I. Walczaka, dyplom dodatkowy uzyskała z rysunku w pracowni prof. J. Karbowniczka. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich na macierzystej uczelni.
Podstawą jej twórczości jest studium niewiedzy. Stale podnoszone wątpliwości, pytania bez
bezpośrednich odpowiedzi czy uwięzienie w schematycznej rzeczywistości, jednym słowem -
bezsilność - są jednocześnie motywem i motorem jej twórczości. Lata porusza temat człowieka w odniesieniu do jego sfery biologicznej i duchowej oraz otaczającej go przestrzeni penetrując najbardziej skrajne jej aspekty.

Miejska Galeria Sztuki MM
032 249 15 13,<BR>032 249 17 19

ul. Sienkiewicza 3

41-500 Chorzów

08.06.2020 - 13.07.2020