Kiedy rzecz staje się znakiem, kiedy znak staje się rzeczą...


11.10.2019 - 03.11.2019

W BWA będzie miała miejsce piąta już prezentacja twórców związanych z polskimi uczelniami artystycznymi. Po Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach, będziemy gościć środowisko artystyczne z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Kiedy rzecz staje się znakiem, kiedy znak staje się rzeczą to tytuł wystawy prezentującej dokonania pedagogów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Ekspozycja obejmuje dzieła z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby oraz instalacji. Celem tak skomponowanego zestawu prac jest zaprezentowanie tendencji i postaw twórczych wybranych  artystów związanych z łódzką uczelnią.

Tomasz Otto Chojnacki, kurator wystawy


Prace artystów prezentowane na wystawie (...) nie reprezentują jednolitej tendencji stylistycznej. Wszystkie wskazują jednak, że celem pracy twórczej w sztuce nie jest obecnie powstanie doskonałej formy, a stworzenie odniesienia do wybranych aspektów współczesnego sposobu odnoszenia się człowieka do rzeczy. Zagadnienie to nie jest pojmowane jednolicie. Za każdym razem jednak ujawnia ono napięcie między tym, co jest realnością (co zaliczylibyśmy więc do sfery przedmiotowej) i tym, co stanowi odwzorowanie, symulację (należy więc do sfery znaków) a jednocześnie funkcjonuje jako część rzeczywistości w jakiej żyjemy.

Grzegorz Sztabiński


Artyści: Grzegorz Sztabiński, Marek Wagner, Andrzej Grenda, Witold Kliński, Tomasz Chojnacki, Tomasz Matuszak, Andrzej Frydrych, Jakub Łączny
Kurator: Tomasz Otto Chojnacki
Współpraca: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 


Witold Kaliński, Dziupla


Marek Wagner


Tomasz Matuszak

 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn
89 527 94 66

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38

10-450 Olsztyn

11.10.2019 - 03.11.2019

wernisaż

10.10.2019

18:00