Café „As” – historia przetrwania Szymona Wiesenthala


02.02.2021 - 07.03.2021

Szymon Wiesenthal współcześnie jest znany jako człowiek, który poświęcił życie wysiłkom na rzecz oddania sprawiedliwości ofiarom Holokaustu. Był również, o czym historia nie przypomina już tak często, architektem. Wystawa Café „As” – historia przetrwania Szymona Wiesenthala to wyjątkowe i istotne świadectwo triumfu wytrwałości, przyjaźni i człowieczeństwa w nawet najtrudniejszych warunkach.

Wykształcony w Pradze i we Lwowie, do wybuchu II wojny światowej zajmował się projektowaniem i wykonywał satyryczne rysunki dla prasy. Aresztowany w lipcu 1941 roku odbył męczeńską wędrówkę przez szereg obozów zagłady. Kiedy w 1945 r. w obozie koncentracyjnym Mauthausen poszukiwano więźnia, potrafiącego rysować pocztówki – oficjalnie dla SS, a w tajemnicy dla współwięźniów, Wiesenthal był kandydatem idealnym. 

W niewoli poznał polskiego więźnia, Edmunda Staniszewskiego, przed wojną zajmującego się sprzedażą kawy, marzącego o otwarciu kawiarni w Poznaniu. Pod  koniec wojny, widząc artystyczne uzdolnienia Wiesenthala powierzył mu zaprojektowanie swojego przyszłego lokalu – zamówił rysunki, dostarczył papier, uratował go także od śmierci głodowej przynosząc większe porcje żywności. Wstępne szkice powstały jeszcze w obozie. W pierwszych tygodniach po wyzwoleniu architekt udoskonalił je, przygotowując pełne projekty. Zaprojektował widok zewnętrzny i wewnętrzny, wystrój sal, wygląd mebli, stroje dla personelu, dekoracje tortów, a nawet plakaty i niebagatelne hasła reklamowe – dzisiaj powiedzielibyśmy, że opracował pełne corporate identity. Niestety, Szymon Wiesenthal i Edmund Staniszewski na wiele lat stracili ze sobą kontakt, a kawiarnia As nigdy nie powstała. Gdyby udało się ją otworzyć, byłaby zlokalizowana niedaleko miejsca, gdzie przed wojną znajdował się Cmentarz Żydowski w Poznaniu. 

Projekt przez długi czas uważano za zaginiony. W 2018 roku Muzeum Żydowskiemu w Wiedniu udało się nabyć ponad 80 szczegółowych szkiców dzięki pomocy US Friends of the Jewish Museum Vienna. Współcześnie, stanowią one symbol nadziei w walce Szymona Wiesenthala o przetrwanie i bezcenny dokument ilustrujący mało dotychczas znaną stronę jego biografii.

Prezentowana w Międzynarodowym Centrum Kultury ekspozycja została przygotowana przez Austriackie Forum Kultury na XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, który odbył się w 2020 roku w oparciu o wystawę Café As. The Survival of Simon Wiesenthal, otwartą w 2019 roku w Muzeum Żydowskim w Wiedniu.

Kuratorka wystawy Café As. Das Überleben des Simon Wiesenthal w Muzeum Żydowskim w Wiedniu (29.05.2019 – 12.01.2020): Michaela Vocelka

Kurator wersji wystawy przygotowanej przez Austriackie Forum Kultury: Stanisław Welbel

Międzynarodowe Centrum Kultury
12 42 42 811

Rynek Główny 25

31-008 Kraków

02.02.2021 - 07.03.2021