KAROL KARDYNAŁ WOJTYŁA. FOTOGRAFIE ADAMA BUJAKA


04.07.2020 - 29.11.2020

Twórczość krakowskiego fotografa Adama Bujaka zawsze dotykała tematyki związanej z duchową sferą człowieka. Duchowość wybrzmiewa zarówno z przepełnionych kontemplacją kadrów oddających piękno przyrody i najważniejszego dla fotografa miasta – Krakowa, jak i przede wszystkim z fotografii ukazujących mistycyzm towarzyszący religijnym ceremoniałom.

Jednak, jak podkreśla sam artysta, najważniejszym tematem jego twórczości stała się osoba Jana Pawła II, którego fotografował przez ponad 40 lat. Przez wielu jest postrzegany właśnie jako osobisty fotograf Papieża. Wystawa prac Bujaka jest związana z setną rocznicą urodzin Papieża Polaka przypadającą 18 maja 2020 roku. Od pierwszego zdjęcia zrobionego Karolowi Wojtyle w katedrze na Wawelu w 1958 roku powstało kilkadziesiąt tysięcy kadrów. Stały się one dokumentacją działań charyzmatycznego człowieka, jego wpływu na ówczesne wydarzenia, na ludzi, którzy chcieli czuć jego bliskość. Dokumentacją przefiltrowaną przez uzbrojone w obiektyw aparatu oko twórcy.

Prezentowane na wystawie fotografie są dla Adama Bujaka podróżą w przeszłość, okazją do ponownego spotkania z człowiekiem, który był dla niego duchowym przewodnikiem. Wiążą się z chęcią powrotu do wydarzeń szczególnych. W procesie tym chronologia zdarzeń schodzi na drugi plan, a najważniejsze staje się wspomnienie spraw, które autora poruszyły i zafascynowały. Wystawa koncentruje się na wątkach krakowskich w biografii Papieża, ukazując go jako metropolitę krakowskiego, kardynała i wreszcie jako Jana Pawła II goszczącego w Krakowie podczas pielgrzymek do Polski.

Wystawie "Karol kardynał Wojtyła..." będzie towarzyszyła wyjątkowa publikacja Wydawnictwa MNK, zawierająca wybór czarno-białych zdjęć Adama Bujaka z lat 50-70 XX wieku.

Kurator wystawy: Magdalena Święch
Projekt aranżacji wystawy: Ewa Morzyniec
Koordynator:Katarzyna Szepieniec

Muzeum Książąt Czartoryskich - Arsenał
12 370 54 60<BR>kierownik: Tadeusz Dziurzyński

Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie<BR>ul. Pijarska 8

31-015 Kraków

04.07.2020 - 29.11.2020