Julia Curyło – Kosmogonie


17.08.2021 - 03.09.2021

Wielkoformatowe obrazy zanurzone w estetyce realizmu magicznego są wielowarstwową opowieścią. Artystka tworzy własną kosmogonię, w której duchowość spotyka się z racjonalizmem, nauka z religią, a świat realny z wyobrażonym.

Twórczość Julii Curyło pokazuje sprzeczności, ograniczenia i absurdy dzisiejszego świata, do których artystka podchodzi w sposób ambiwalentny, zdystansowany, ale też pełen humoru. Każdy z jej obrazów jest jak zmiksowany utwór, złożony z wielu sampli. Eklektyzm tej twórczości wynika z zainteresowania naturą ludzką i codziennością, która jest wielopłaszczyznowa i nieoczywista, może być w nieskończoność rozkładana na części, składać się ze sprzecznych elementów, a jednocześnie tworzyć jedną, spójną całość. Najnowsza wystawa prezentowana w Muzeum Biegasa nosi tytuł „Kosmogonie”.

Kosmogonia to zarówno całość wyobrażeń na temat powstania świata dla danej religii czy systemu filozoficznego jak również dział astronomii zajmujący się genezą i ewolucją ciał niebieskich. Sceny wyobrażone na obrazach to refleksje nad prapoczątkiem wszechświata i próba stworzenia jego nowej wizji. Artystka tworzy własną kosmogonię, zastanawia się nad miejscem człowieka i naszej cywilizacji w bezkresie kosmosu. Niegdyś religia tłumaczyła  niezwykłe zjawiska, aktualnie to nauka udziela odpowiedzi na temat pochodzenia świata. Wątki biblijne, tłumaczące naszą rolę we wszechświecie Curyło zderza z osiągnięciami naukowymi na polu astronautyki i astrofizyki. Bada jak różne elementy tych wizji przenikają do kultury i kolektywnej wyobraźni. Zarówno wizja religijna jak i naukowa mają swoje ograniczenia. Religia jest niesprawdzalna a nauka ma „horyzont” (granicę między tym co poznawalne i tym co jest niemożliwe do odkrycia).

Julia Curyło – absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obroniła dyplom w pracowni malarstwa prof. Leona Tarasewicza i w pracowni sztuki w przestrzeni publicznej prof. Mirosława Duchowskiego (2009). Laureatka Grand Prix PROMOCJI 2010 (nagroda BWA BYDGOSZCZ). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012 i 2016. Autorka ponad 60-ciu wystaw w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w państwowych kolekcjach sztuki min. Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Sztuki w Legnicy. W 2021 uzyskała stopień doktora sztuki.

Muzeum Biegasa

Al. Jerozolimskie 51

00-697 Warszawa

17.08.2021 - 03.09.2021