JÓZEF MEHOFFER – STUDIUM DO AUTOPORTRETU I INNE RYSUNKI


04.07.2020 - 16.08.2020

W marcu 2019 roku, w 150. rocznicę urodzin Józefa Mehoffera, dr Wiesław Zadęcki podarował MNK zespół jego rysunkowych studiów i portretów, które w szerokim wyborze prezentowane będą na pokazie.

Ofiarodawca, już niestety nieżyjący, był fizykiem, a jednocześnie wykazywał doskonałą orientację w kwestiach artystycznych. Akcentował silnie fakt, że kolekcję dzieł Mehoffera przekazuje Muzeum zgodnie z wolą swoich rodziców, Haliny i Stanisława Zadęckich, których z artystą łączyły bliskie, przyjacielskie relacje. W czasie wojny mieszkali oni wraz z synem w Krakowie. Wiesław Zadęcki poznał wówczas, jako kilkuletni chłopiec, Józefa Mehoffera i ze spotkań z nim zachował wiele wspomnień, które nam przekazał. Są one bardzo cenne, gdyż dokumentują zupełnie nieznany wątek w biografii artysty (ich zapis dostępny jest na stronie internetowej Domu Józefa Mehoffera, Oddziału MNK).

Wśród rysunków, które prezentowane będą na wystawie, centralne miejsce zajmuje studium do olejnego Autoportretu artysty z 1937 roku, namalowanego dla galerii rektorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W pokoju Zbigniewa Mehoffera, w którym zaaranżowano pokaz, eksponowana jest na stałe autorska replika tego wizerunku. 

W darze, muzeum otrzymało też malowane przez Mehoffera portrety Haliny i Stanisława Zadęckich. Inne jego cenne prace podarowane MNK to studium Św. Klaudiusz (1912–1913) do witraża fryburskiego Diakoni i biskupi, Akt chłopca (1899–1900), będący studium do projektu fryzu na gmach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz wizerunek żony artysty Jadwigi z 1929 roku.


Kurator/koordynator – Beata Studziżba-Kubalska
Aranżacja wystawy – Magdalena Bujak

Dom Józefa Mehoffera
12 433 58 80

Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie<BR>ul. Krupnicza 26

31-123 Kraków

04.07.2020 - 16.08.2020