Jestem swoim domem


08.11.2019 - 17.01.2020

W pracy nad prezentowanym cyklem artystka połączyła różne ścieżki swojej praktyki. Z jednej strony, doświadczenie pracy z ciałem, performansem i tańcem, z drugiej strony praktykę fotograficzną skupioną na naturze i emocjonalnym aspekcie krajobrazu.

Fotografie są wynikiem działań, które inicjowała i którym się poddawała. Jednocześnie stanowią ramy, w których działania te mogły być podejmowane.
Wędrówki po odludnych terenach, doświadczenie zimna, nagości i samotności to kluczowe składowe procesu uruchomionego przez fotografkę. Powstałe zdjęcia są jego zapisem, rejestracją zmiany. Wyrazem fascynacji naturą i doświadczaniem jej na wielu poziomach, w szczególności na poziomie sensualnym. Procesem scalania się z pierwotnym środowiskiem człowieka, który skutkuje ukojeniem. Docieraniem do metaforycznego domu, którym sami dla siebie jesteśmy.

Nie wiem do końca z czego to wynika, ale już jako dziecko bardzo dużo czasu spędzałam na zewnątrz, wśród drzew, wśród natury. Tam uciekałam. I tam czułam się dobrze. Naturę traktuję jak mój pierwotny dom. Jak wchodzę do lasu to czuję siebie. Nie czułam się tak nigdy wśród ludzi. – mówi Agnieszka Gotowała o przebiegu powstawania prac prezentowanych na wystawie Jestem swoim domem.

Istotnym elementem wystawy jest intymny i surowy tekst napisany przez artystkę. Jest nie tylko komentarzem do zdjęć, ale równorzędnym im dziełem.

Agnieszka Gotowała  – urodzona w 1986 roku we Wrocławiu. Ukończyła Fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Fizykę Techniczną na Politechnice Wrocławskiej. Artystka multidyscyplinarna, pracuje w obszarze sztuk wizualnych i performance. W swojej twórczości koncentruje się na procesach poszukiwań, doświadczania i transformacji w obszarach związanych ze stanami człowieka oraz natury, jak i pamięcią i tożsamością w nich zawartą. Swoje prace prezentuje i publikuje w kraju i zagranicą.

 

Miejsce przy Miejscu (filia OPT) - galeria fotograficzna

Plac Strzelecki 14

50-224 Wrocław

08.11.2019 - 17.01.2020

wernisaż

07.11.2019

19:00