Jerzy Nowosielski – Spectra Art Space Masters


12.12.2020 - 30.05.2021

Łącząc pozornie odległe światy Wschodu i Zachodu, systemy wartości różnych religii, kanoniczne estetyki minionych wieków z nowoczesnością, Jerzy Nowosielski zapisał się w polskiej historii sztuki jako intrygujący malarz „pogranicza”. Świadomy wagi języka abstrakcji i związanej z nią metafory, koncentruje swoją twórczość wokół figuracji. Figuracji pełnej jak sam to określał „bytów subtelnych”, bardziej zjawisk niż faktów, bardziej własnych fantazji niż niepodważalnych prawd.

W samym centrum własnych poszukiwań skoncentrowanych wokół rzeczywistości sacrum, wymykającej się ludzkiemu doświadczeniu i wykraczającej poza zasięg ludzkiego poznania, Jerzy Nowosielski umieszcza postać kobiety. Na przestrzeni wielu dekad, obok ikony, pejzażu, czy martwej natury płótna Mistrza w niezliczonej mnogości scen i kontekstów wypełniać będą głównie kobiece sylwetki. Zastygają podczas ćwiczeń, codziennej toalety, przeglądają się w lustrach, wypełniają ulice, plaże, autobusy, areny. Zgodnie z intencją artysty przyglądamy się im z różnych perspektyw - cielesnej i duchowej, sakralnej i ziemskiej, sensualnej i emocjonalnej. Kontrasty mnożą się bez końca, budując poruszające, intymne, konwencjonalne i niekonwencjonalne kobiece wizerunki, którym w całości dedykowana jest wystawa w Spectra Art Space.

Dla Jerzego Nowosielskiego kobieta jest wielką fascynacją, materializacją i ucieleśnieniem sacrum, wspomnieniem Raju. Wartością sama w sobie i dla siebie. Mistyczną, poruszającą mocą, wobec której, jako twórca i jako mężczyzna czuje się bezbronny.

Tego co ja myślę o kobiecie, nie mogę opowiedzieć, ja to mogę tylko namalować. I ja to już zrobiłem. To, co ja myślę czy odczuwam na temat kobiety, to już namalowałem i nie mam tu już nic do dodania.
Jerzy Nowosielski

kuratorka: Ania Muszyńska

 

Wystawa prezentuje dzieła Jerzego Nowosielskiego z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, kolekcji Teresy i Andrzeja Starmachów, kolekcji Anny i Jerzego Staraków oraz innych prywatnych kolekcji.

Wystawie towarzyszy film „Magia Jerzego Nowosielskiego” w reżyserii Konrada Nałęckiego z 1970 roku produkcji Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.

Fundacja Rodziny Staraków
Spectra Art Space
Bobrowiecka 6 | Warszawa


Jeszcze w grudniu na stronie www.starakfoundation.org udostępniony zostanie spacer wirtualny po wystawie.

Spectra Art Space

budynek Spectra<br>Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

12.12.2020 - 30.05.2021