Jerzy Grochocki - To co kwadrat rozważa


24.08.2019 - 30.08.2019

Wkład Artysty  w rozwój światowej sztuki geometrycznej jest nie do podważenia i stawia Go w jednym rzędzie z najwybitniejszymi twórcami tego kierunku. Jerzy Grochocki należy do grupy artystów systemowych. Istotą i głównym celem jest tworzenie koncepcji artystycznej wspieranej przez naukę i matematykę oraz odkrywaniem prawideł, zasad w obrębie logiki i geometrii. Jego twórczość zaskakuje wrażliwością artystyczną twórcy, która wyraża się poprzez harmonijne, ascetyczne obiekty przestrzenne. Geometryczne kompozycje, oparte na matematycznych regułach i uproszczonej formie w interesujący sposób dotykają problematyki przestrzeni. Artysta w oparciu o swój system Czterech Znaków i Czerech Przestrzeni, który wyróżnia pojęcia kształtu przestrzeni: ciągła, skupiona, łamana i złożona stworzył unikalną wypowiedź artystyczną.

Jerzy Grochocki  osiągnął w swej sztuce swoistą harmonię między rozwiązywaniem postkonstruktywistycznych problemów w oparciu o własną oryginalną teorię “Systemu Czterech Znaków i Czterech Przestrzeni”. Niebywale istotna dla Jego twórczości pozostaje czystość formy i precyzja wykonania.

Teutsch Gallery

ul. Mazowiecka 10

Warszawa

24.08.2019 - 30.08.2019

Wernisaż

23.08.2019

19:00