Jarosław Modzelewski – Kraj nad Wisłą


22.01.2022 - 24.04.2022

Wystawa prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie pierwszą przekrojową prezentacją kilku dekad twórczości Jarosława Modzelewskiego. Jednak jej porządku nie będzie wyznaczać prosta chronologia, ale wybrane motywy i tematy powracające w malarstwie Modzelewskiego od samych początków jego twórczości. 

Przestrzeń ekspozycyjna podporządkowana zostanie kształtowi odnoszącemu się do symbolu Rodła, zaczerpniętego z jednego z pierwszych obrazów Modzelewskiego — Bez tytułu [Rodło] z 1980 r. Ten obraz będzie punktem wyjścia do prezentacji kolejnych etapów twórczości malarza. Wątkiem przewodnim będzie zatem rzeka Wisła, spajająca różne pod względem formalnym okresy w twórczości Modzelewskiego. Rzeka jest tematem wielu obrazów Modzelewskiego, powracającym w kolejnych dekadach. Jest także symbolem obecnej w malarstwie Modzelewskiego polskiej tożsamości, ujawniającej się nie poprzez przedstawienia doniosłych i patetycznych zdarzeń i postaci, ale w szczegółach tworzących kontekst codziennych, zwyczajnych czynności czy w specyfice pejzażu, charakterystycznego właśnie dla kraju nad Wisłą.
 
Kurator wystawy – Marcel Skierski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
22 628 12 71-73

ul. Jazdów 2

00-467 Warszawa

22.01.2022 - 24.04.2022

wernisaż

21.01.2022

19:00