Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, po fotografii


08.11.2019 - 29.11.2019

Ojciec i syn – znakomici artyści z Poznania zaprezentują się w Galerii XX1. Marcin Berdyszak, syn i  kurator wystawy szukał wspólnych wątków w ich twórczości. Okazała się nią fotografia – inspirują się nią obydwaj​. Na wystawie zaprezentują prace oparte na scenariuszach fotograficznych.

Nie jest to typowa wystawa fotografii, bo ani jednemu ani drugiemu o to nie chodziło. Fotografia była impulsem, inspiracją, bodźcem do dalszego dania. Bazując na niej, wchodzą na dalsze rozważania – mówi Ryszard Ługowski, kurator Galerii XX1.

Prace Jana Berdyszaka to  reinstalacje fotograficzne, a Marcin Berdyszak pokaże instalację Wielorównaniowy model sprawy Iana Rossa Baughmana (dotyka problemu etyki fotoreportera opartej na głośnej sprawie Baughmana w 1977 roku). Jest próbą refleksji nad pozorami bezpieczeństwa, pozorami otwartości i dostępności z tytułu globalizacji, otwartych granic i tak zwanego niwelowania różnic kulturowych i społecznych.

Jan Berdyszak, reinstalacje fotograficzne "Pomiędzy wartości"

Galeria XX1 - MIK
22 620 78 72

Jana Pawła II 36

00-141 Warszawa

08.11.2019 - 29.11.2019

wernisaż

08.11.2019

18:00